Nabídka

Kontakt

adresa
Jinačovice 83, 664 34 p. Kuřim

půjčovní doba
pátek, 17.00-20.00

e-mail
knihovna83@obecjinacovice.cz

facebook


knihovnice
Šárka Ondrušková

zastupující knihovník
Břetislav Bém

ROČNÍ PROJEKT „DĚTI, CHRAŇTE SVŮJ ŽIVOT A ZDRAVÍ ANEB PORAĎTE SI V KAŽDÉ SITUACI“

Tento unikátní a rozsahem velice obsáhlý projekt vznikl ve spolupráci Šárky Bémové a Marcely Koudelkové, knihovnice z Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Rovněž byly v hojné míře využity četné internetové stránky, nejvíce nám asi dopomohly webové stránky www.budpripraven.cz, které vřele doporučujeme navštívit.
Cílem našeho dvanáctiměsíčního projektu je seznámit děti s řešením složitých či krizových životních situací, a také pomoci jim řešit běžné každodenní rizikové nebo problematické situace.
Začínáme od nejjednodušších věcí – jak správně přecházet silnici, jak se chovat při ztracení se v lese, jak se bezpečně chovat při sportu a podobně. Pokračujeme přes problémy s bouřkou či vzteklým psem, končíme šikanou a podobně závažnými problémy. Besedy jsou určeny pro děti od šesti do čtrnácti let.
Jednou za měsíc se děti sejdou na besedě. Nejedná se o suchý výklad faktů, ale o dialog mezi knihovnicí a dětmi, pokoušíme se řešit konkrétní situace, vytváříme příběhy. Na konci besedy si děti mohou napsat test, který ověří, jak a jestli pochopily vše, co na besedě bylo řečeno.
Doma či v knihovně pak mohou namalovat obrázek k danému tématu.
Po ukončení všech dvanácti besed plánujeme vlastním nákladem vydat jednu publikaci, kde budou sepsány všechny besedy včetně testů a doplněny právě již zmíněnými obrázky od dětí.
Komu se podaří absolvovat všech dvanáct besed (o účasti se můžeme přesvědčit díky soutěžní kartě), obdrží po skončení celého projektu pěknou knihu za odměnu.

Na úvod dostane každé z dětí následující letáček:
Pokud vás trápí starosti nebo vážné problémy s učením, vztahy, šikanou, obtěžováním, závislostmi, můžete najít radu na následujících webových stránkách:
www.modralinka.cz = Poradna je v Domě dětí a mládeže v Lužánkách. Pomůže vám řešit vaše starosti nebo problémy týkající se učení, šikany, obtěžování, problémů v rodině...
www.dropin.cz = Stránky týkající se drogových závislostí.
www.bkb.cz = Bílý kruh bezpečí jsou stránky pro prevenci a pomoc obětem trestného činu. Brno, Slovinská 41, poradna – každé úterý: 17-19:30hod, tel.: 541 218 122.
www.linkaduvery.cz= tel.: 608 929 076 („Vy nás prozvoňte a my Vám zavoláme zpět“).
www.anabell.cz= Centrum pro zdraví a prevenci nemocí – poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie). Bratislavská 2, Brno.
www.spondea.cz= Krizové centrum pro děti a mládež s non-stop provozem. Sýpka 25, Brno-Černá Pole.
www.budpripraven.cz= Pomohou rychle se orientovat v těžkých životních situacích.

Nebo si o jakémkoli problému zkuste pohovořit se starší, dospělou osobou. S rodiči, učiteli, školními pedagogy, s někým, komu důvěřujete. Každý problém má řešení!


Soutěžní karta, do které se potvrzuje účast dítěte na všech besedách, vypadá takto:

Příjmení a jmnéno:_________________________________________
Bezpečné přecházení silnice


Úrazy při zimních sportech


Napadení psem


Zásady první pomoci


Nebezpečná příroda


Úrazy při letních sportech, prevence a první pomoc


Bouřky aneb jak se zachránit v přírodě při nepřízni počasí


Zrádné město


Šikana ve škole


Co ti zachrání život – I. díl(násilník, cizí člověk)


Co ti zachrání život – II. díl(sebeobrana, opilec)


Úrazy při nesprávném používání zábavné pyrotechnikyTéma besed:

1. beseda:
Úvod do ročního projektu - seznámení s internetovými adresami, kde děti mohou najít pomoc; telefonní čísla na organizace, pomáhající dětem v tísni.
První úvodní a lehčí povídání o tom, jak správně a bezpečně přejít silnici ve vsi i ve městě.

2. beseda:
Bezpečnost při zimních sportech. První pomoc při omrzlinách a při úrazech, spojenými právě s provozováním zimních sportů. Co dělat, když se pod kamarádem prolomí led.

3. beseda:
Napadení psem. Jak předejít útoku, jak poznat agresivního psa a co dělat, pokud už k napadení dojde.

4. beseda:
Zásady první pomoci. Vyšetření zraněného, zraněný v nebezpečné situaci, přivolání pomoci, obvaz rány, stabilizovaná poloha, umělé dýchání, masáž srdce, otrava z hub, odřeniny, puchýře, podvrknutí, vymknutí, zlomeniny, vyražený dech, mdloba, bezvědomí, řezné rány, krvácení, cizí těleso v oku, šok.

5. beseda:
Nebezpečná příroda. Ztracení se v lese, opuštěná zvířata v lese, včely, vosy, sršni, klíšťata, zmije, jedovaté houby.

6. beseda:
Bezpečnost při letních sportech. Jízda na in-line bruslích, na kole, plavání v rybníku, moři, na koupališti. První pomoc při úžehu, úpalu, pomoc tonoucímu.

7. beseda:
Jak se chránit proti bouřce doma i v přírodě.

8. beseda:
Zrádné město. Ztracení se v obchodě, ve městě, uvíznutí ve výtahu.

9. beseda:
Šikana ve škole, problémy ve škole (známky, vysvědčení, konflikty s učiteli či se spolužáky)

10. beseda:
„Nenechte si ubližovat!“ aneb „Co mám dělat, když...“ – I. díl ( někdo mě sleduje, zastaví u mě neznámé auto; cizí člověk je u vchodu do domu, za dveřmi, ve výtahu; co mám dělat při návratu v noci; jak vypadá násilník)

11. beseda:
„Nenechte si ubližovat!“ aneb „Co mám dělat, když...“ – II. díl (autostop, přepadení, útok a sebeobrana při něm, setkání s exhibicionistou, opilcem, zlodějem; obtěžování mým známým)

12. beseda:
Nebezpečí vánoční pyrotechniky. Hořlaviny, výbušniny, požár, hořící šaty, popáleniny.