Nabídka

Kontakt

adresa
Jinačovice 83, 664 34 p. Kuřim

půjčovní doba
pátek, 17.00-20.00

e-mail
knihovna83@obecjinacovice.cz

facebook


knihovnice
Šárka Ondrušková

zastupující knihovník
Břetislav Bém

Odezva

Krátce po vyhlášení Knihovny roku 2013 akci došel paní starostce e-mail z Moravské zemské knihovny (dále jen MZK), kde gratulují k nominaci a zejména děkují za to, že přímo ona knihovnu nominovala.

Paní Kratochvílová)* z MZK napsala mimo jiné toto: „Velmi nás tato skutečnost potěšila, není pro knihovnu a pro knihovníka větší uznání, než když tuto činnost ocení sám zřizovatel. Dovolte, abychom Vám tímto poděkovali také jménem Mgr. Ladislava Zoubka)**, který nás o to požádal. Napsal, cituji: „Je to úžasné, když obec žije bohatým společenským životem a když k tomu podstatnou měrou přispívá knihovna, resp. knihovnice - co víc si přát?“

Činnost knihovny v Jinačovicích připomínáme na poradách našich knihovníků často, je příkladem velmi dobře pracující obecní knihovny. Jsme si také vědomi toho, že bez podpory obce by knihovna nemohla vykazovat tak dobrou činnost.

Děkujeme Vám tímto za Vaši podporu a také za uznání práce paní knihovnice.

Přejeme Vaší knihovně i do budoucna hodně úspěchů“.

Pozn.:
)* Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová, úsek výkonu regionálních funkcí, Moravská zemská knihovna v Brně
)** Mgr. Ladislav Zoubek je předsedova celostátní hodnotící komise soutěže a ředitel Městské knihovny v Děčíně