Nabídka

Kontakt

adresa
Jinačovice 83, 664 34 p. Kuřim

půjčovní doba
pátek, 17.00-20.00

e-mail
knihovna83@obecjinacovice.cz

facebook


knihovnice
Šárka Ondrušková

zastupující knihovník
Břetislav Bém

Výroční zpráva z Obecní knihovny JInačovice za rok 2013

Předmět: Výroční zpráva Obecní knihovny Jinačovice
Datum: 07.04.2014 15:34

Vážená paní starostko, hezký den.
Dovolte, abychom Vás informovali, že v knihovnickém časopise Duha vyšel článek týkající se výroční zprávy Vaší knihovny.
Obrátili jsme se na paní Šárku s dotazem, zda by nám pro časopis neposkytla redukovanou podobu zprávy. Naším cílem bylo motivovat i ostatní knihovny, které nemají zákonnou povinnost zprávu zpracovávat, aby jí přesto věnovaly pozornost a zahrnuly ji do svých pracovních činností.
Domníváme se, že rekapitulace činnosti knihovny nejen vůči zřizovateli, ale také obecně veřejnosti,
má význam v tom, že se snaží poukázat na přínos knihovny pro obec. Protože víme, že paní Šárka zpracovává výroční zprávy velmi pečlivě každý rok, obrátili jsme se z toho důvodu právě na ni. Navíc Obecní knihovna v Jinačovicích patří v mnoha ohledech mezi jednu z našich velmi dobře pracujících obecních knihoven.
Chtěli jsme Vás proto o této skutečnosti informovat.

Článek je dostupný pod tímto odkazem:
http://duha.mzk.cz/clanky/vyrocni-zprava-z-obecni-knihovny-jinacovice-za-rok-2013

S pozdravem a přáním všeho dobrého nejen Vaší vynikající knihovně

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová
úsek vzdělávání a krajské metodiky
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno

http://www.mzk.cz
http://duha.mzk.cz
Duha, informace o knihách a knihovnách z Moravy, březen 2014