Nabídka

Kontakt

adresa
Jinačovice 83, 664 34 p. Kuřim

půjčovní doba
pátek, 17.00-20.00

e-mail
knihovna83@obecjinacovice.cz

facebook


knihovnice
Šárka Ondrušková

zastupující knihovník
Břetislav Bém

UNIKÁTNÍ PROJEKT V KNIHOVNĚ V JINAČOVICÍCH

Na děti číhá nebezpečí všude. Stačí, když se vzdálí z bytu a již jsou ohroženy. Ale ani domov neposkytuje vždy jen klidné rodinné zázemí. Dítě se často může ocitnout v situaci, kterou neumí samo správně vyhodnotit a řešit.

Právě z těchto důvodů jsme se rozhodli v Obecní knihovně Jinačovice uspořádat pásmo besed, které by měly dětem pomáhat řešit jednodušší i závažnější problémy.

Po celý rok 2005 se setkáváme a budeme setkávat jednou měsíčně, na každý měsíc je připravena jedna beseda. Besedy jsou určeny pro dětské čtenáře knihovny ve věku od šesti do čtrnácti let. První besedy jsou jednodušší a řeší nejběžnější denní situace, pozdější besedy jsou spíš pro starší děti a zabývají se závažnějšími problémy.

Děti nejsou poučovány jako ve škole. Bavíme se o problémech a jejich řešení formou scének a dialogů, při kterých si přehráváme problémové situace. Poté děti dostanou písemný test, podle kterého mohou zjistit jestli skutečně pochopily vše o čem jsem se bavili. Testy jsou bodované, body se sčítají a dítě, které bude mít po ukončení všech dvanácti besed nejvíce bodů bude odměněno knihou.

Děti na začátku projektu dostávají soutěžní tabulku, kam se body zaznamenávají, a tak celoroční pásmo berou jako soutěžení a hru.

Po písemném testu následuje malování obrázků, které se týkají dané besedy. Vždy jeden či dva nejhezčí obrázky se vyberou a stanou se součástí knihy, kterou chceme vydat v jednom výtisku pro potřeby knihovny.

Výrazným pomocníkem při vytváření besed se mi stala internetová adresa www.budpripraven.cz, kterou vytvořila organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR, a kterou velice doporučuji ke shlédnutí.

Na začátku projektu děti také dostali seznam internetových adres a telefonních čísel na organizace, které pomáhají dětem v nouzi a při problémech.

Náklady na besedy nejsou žádné – je to pouze náročnější na čas. V závěrečné fázi projektu budeme mít menší výdaje s vydáním knihy.

A o jaké besedy se vlastně jedná? Za sebou již máme tyto:

 • Povídání o tom, jak správně a bezpečně přejít silnici ve vsi i ve městě
 • Bezpečnost při zimních sportech (první pomoc při omrzlinách a při úrazech, spojenými právě s provozováním zimních sportů. Co dělat, když se pod kamarádem prolomí led)
 • Napadení psem (jak předejít útoku, jak poznat agresivního psa a co dělat, pokud už k napadení dojde)
 • Zásady první pomoci (vyšetření zraněného, zraněný v nebezpečné situaci, přivolání pomoci, obvaz rány, stabilizovaná poloha, umělé dýchání, masáž srdce, otrava z hub, odřeniny, puchýře, podvrknutí, vymknutí, zlomeniny, vyražený dech, mdloba, bezvědomí, řezné rány, krvácení, cizí těleso v oku, šok). S touto besedou nám výjimečně pomohla absolventka střední zdravotnické školy.

Do budoucna nás čekají následující besedy:

 • Nebezpečná příroda (ztracení se v lese, opuštěná zvířata v lese, včely, vosy, sršni, klíšťata, zmije, jedovaté houby)
 • Bezpečnost při letních sportech (jízda na in-line bruslích, na kole, plavání v rybníku, moři, na koupališti. První pomoc při úžehu, úpalu, pomoc tonoucímu)
 • Jak se chránit proti bouřce a bleskům, doma i v přírodě.
 • Zrádné město (ztracení se v obchodě, ve městě, uvíznutí ve výtahu)
 • Šikana a problémy ve škole (známky, vysvědčení, konflikty s učiteli)
 • „Nenechte si ubližovat!“ aneb „Co mám dělat, když...“ – I. díl (někdo mě sleduje, zastaví u mě neznámé auto; cizí člověk je u vchodu do domu, za dveřmi, ve výtahu; co mám dělat při návratu v noci; jak vypadá násilník)
 • „Nenechte si ubližovat!“ aneb „Co mám dělat, když...“ – II. díl (autostop, přepadení, útok a sebeobrana při něm, setkání s exhibicionistou, opilcem, zlodějem; obtěžování známým)
 • Nebezpečí vánoční pyrotechniky (hořlaviny, výbušniny, požár, hořící šaty, popáleniny)

Pokud budete mít zájem, plné znění besed včetně testů a jejich řešení můžete najít na webové stránce knihovny www.jinacovice.cz/knihovna (události v knihovně - besedy), kde bude každý měsíc vystavena již nová beseda.

Za Obecní knihovnu Jinačovice

Šárka Ondrušková


Takovýto letáček dostávají děti při úvodní (seznamovací) besedě:

Pokud vás trápí starosti nebo vážné problémy s učením, vztahy, šikanou, obtěžováním, závislostmi, můžete najít radu na následujících webových stránkách:

www.modralinka.cz = Poradna je v Domě dětí a mládeže v Lužánkách. Pomůže vám řešit vaše starosti nebo problémy týkající se učení, šikany, obtěžování, problémů v rodině... tel.:549241010, mobil 608902410.

www.dropin.cz = Stránky týkající se drogových závislostí. Nonstop linka pomoci: 222221431

www.bkb.cz = Bílý kruh bezpečí jsou stránky pro prevenci a pomoc obětem trestného činu. Brno, Slovinská 41, poradna – každé úterý: 17:00-19:30 hod, tel.: 541 218 122.

www.linkaduvery.cz = tel.: 608 929 076 („Vy nás prozvoňte a my Vám zavoláme zpět“).

www.anabell.cz = Centrum pro zdraví a prevenci nemocí – poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie). Bratislavská 2, Brno. tel: 541235511, 608118088.

www.spondea.cz = Krizové centrum pro děti a mládež s non- stop provozem. Sýpka 25, Brno-Černá Pole.

www.budpripraven.cz = Pomohou rychle se orientovat v těžkých životních situacích.

Nebo si o jakémkoli problému zkuste pohovořit se starší, dospělou osobou. S rodiči, učiteli, školními pedagogy, s někým, komu důvěřujete. Každý problém má řešení!