Nabídka

Kontakt

adresa
Jinačovice 83, 664 34 p. Kuřim

půjčovní doba
pátek, 17.00-20.00

e-mail
knihovna83@obecjinacovice.cz

facebook


knihovnice
Šárka Ondrušková

zastupující knihovník
Břetislav Bém

Pasování prvňáčků v knihovně

Již několik let probíhá v knihovnách akce, nazvaná „Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského“. V jinačovské knihovně letos proběhlo pasování poprvé. Po velmi úspěšné Noci s Andersenem jsme se rozhodli zapojit se i do tohoto projektu a pokud to bude možné, pasování pravidelně opakovat.

O svém čtenářském umění mě do knihovny přijeli přesvědčit prvňáčci ze ZŠ Rozdrojovice, za doprovodu druháků a paní učitelky.

Akce se konala v pátek 6. května 2011 v čítárně knihovny. Nejdřív byla pro děti připravena knihovnická beseda, po ní následovalo kreativní tvoření, a pak už mohl začít samotný slavnostní akt. Ten se odehrával v knihovně, kam děti vstoupily za zvuku slavnostních fanfár. Poté, co jim byl přečten rytířský slib, byly děti mečem popasovány na čtenáře. Od knihovnice dostaly pasovací glejt, drobné dárky a upomínkové předměty, od školy mají na památku nádherné knihy.

Pasování se nám velice vydařilo, probíhalo v příjemné komorní atmosféře a nepostrádalo slavnostní ráz.

Více o akcích v knihovně se můžete dočíst na nových webových stránkách: http://www.knihovna.jinacovice.cz/

Za Obecní knihovnu Jinačovice napsala Šárka Ondrušková


ZLOBICE, noviny pro Kuřim a okolí. Číslo 6. Ročník 18. Červen 2011