Nabídka

Kontakt

adresa
Jinačovice 83, 664 34 p. Kuřim

půjčovní doba
pátek, 17.00-20.00

e-mail
knihovna83@obecjinacovice.cz

facebook


knihovnice
Šárka Ondrušková

zastupující knihovník
Břetislav Bém

HISTORIE TJ SOKOL JINAČOVICE
pouze podle výpisků z obecní kroniky

1898
8. září se konala ustavující schůze nově založené "Tělovýchovné jednoty Sokol" - zatím jako odbočka "Ivanovické jednoty".

1900
Místní odbočka "Tělovýchovné jednoty Sokol" se osamostatnila.

1902
TJ SOKOL založila v naší obci veřejnou knihovnu.

1927
5. července se obecní zastupitelstvo usneslo odprodat TJ Sokol 25,5 aru obecního pozemku "Na obecni" na zřízení cvičiště. Z toho důvodu vypověděla TJ Sokol dohodu o nájmu cvičiště na okraji lesa "V Kuřimsku" (toto hřiště je tam dodnes).

1928
TJ Sokol zřídila na zakoupeném pozemku "Na obecnici" (dnes v "Chaloupkách") cvičiště. Na urovnaný povrch navezli písek a uválcovali jej, kolem cvičiště nasázeli lípy, a celé cvičiště oplotili deskovým plotem s uzamykatelnou bránou, aby nikdo nepovelný na cvičiště nemohl. Západní strana cvičiště byla osázena topoly, aby v letních měsících stínily.

1929
11. srpna byla v Kuřimi otevřena nově postavená "sokolovna", na jejímž vybudování měl největší zásluhu starosta Sokola MUDr. Hynek Vališ.

1938
Obecní knihovna měla již 334 a sokolská 566 knih. Obě tyto knihovny byly stále vedeny společně.

1940
V tomto roce byly donuceny k zastavení své činnosti obě tělovýchovné jednoty působící v naší obci a to jak Dělnická, tak i Sokolská. Jejich majetek byl zabaven a jeho správcem byl ustanoven tesařský mistr František Kříž z č. 119, až na sokolskou knihovnu, která byla zavčas převedena na obec.

1945
Obě tělovýchovné jednoty DTJ a Sokol již ve své původní podobě obnoveny nebyly. Byla ustanovena jednotná organizace s názvem "DSO" (Dobrovolná sportovní organizace). Až později přidán ještě název "Sokol". Bývalé sokolské cvičiště v Chaloupkách bylo zvětšeno o zbývající část obecního pozemku, poničené lípy kolem cvičební plochy byly vykáceny a cvičiště bylo zpřístupněno všem občanům, hlavně dětem k jejich hrám.

1977
20. května se stala neobvyklá, téměř pohádková událost: ve svém domě č.p. 124 žil osamoceně v důchodu bývalý úředník Leopold Pláteník, a ten daroval zástupcům Sokola vkladní knížku, na které měl již k tomu účelu uloženo 120.000,-Kčs.

1990
28. července při sokolských "Mladých hodech" bylo za 30°C vedra na cvičišti prodáno rekordních 320 vstupenek a za rozmarýn od občanů vybráno rovných 3.000,-Kč.

1992
25. července při sokolských mladých hodech na cvičišti hrála dechová hudba "Zbrojovanka" z Brna, se svým vedoucím zpěvákem Josefem Šilem. Tato hudba také hostuje v rozhlase i v televizi.

1994
6. července na XII. Všesokolském Sletě na Strahovském stadionu v Praze, vystoupilo při cvičení starších žákyň také 10 dívek z naší obce : Lucie Bartoňková z č.p. 128, Šárka Bémová z č.p. 127, Iva a Miroslava Cibulkovy z č.p. 42, Lenka a Martina Mazánkovy z č.p. 122, Xenie Nováková z č.p. 104, Eva Novotná z č.p. 101, Jarmila Packová z č.p. 154 a Jaroslava Tichá z č.p. 37, pod vedením cvičitelky Vlasty Tiché z č.p. 37 a náčelníka Břetislava Béma z č.p. 127.