Beseda Malované básničky, 19. 11. 2003




Ve středu 19. listopadu 2003 v 18 hod se konala akce zvaná
„Malované básničky“. Knihovnice Markéta Otáhalová z dětské knihovny
Knihovny Jiřího Mahena v Brně přijela nejmenším dětem udělat besedu
o jednotlivých měsících a o ročních obdobích.

Na závěr besedy rozdala dětem předtištěné básničky o jednotlivých
měsících. Děti tyto básničky ilustrovaly. Z nejhezčích kreseb byly
vytvořeny dva druhy nástěnných kalendářů. Jeden z výtisků je umístěn
v obecní knihovně a druhý byl darován obecnímu úřadu Jinačovice. Akce
se zúčastnilo 15 dětí.


p1010003
p1010003
p1010004
p1010004
p1010006
p1010006
p1010011
p1010011