VÝMĚNNÝ FOND

Knihy zapůjčené z Městské knihovny v Kuřimi do listopadu 2020. Půjčovní doba 1 měsíc.
Výměnný fond z Kuřimi byl naší knihovně zdarma zapůjčen v prosinci 2019 a bude zde k dispozici do listopadu 2020. Jedná se o
beletrii pro děti i dospělé, naučnou literaturu pro děti i dospělé.

Knihy z výměnného fondu se budou půjčovat na měsíc s minimální možností si je prodloužit – byla bych ráda, aby se knihy
dostaly během roku mezi všechny zájemce.

Děkuji za pochopení a doufám, že si z bohaté nabídky vybere každý…

Seznam knih z výměnného fondu