NAPSALI O NÁS …
JINAČOVICE

Trnem v oku je domorodcům v Jinačovicích budova uprostřed obce. Autobusovou čekárnu se sedlovou střechou nechal na základě návrhu architekta zhotovit dr. Ivan Křivánek poté, co byl zvolen starostou. „Možná to byla akce poněkud předčasná. Chtěli jsme však tímto demonstrovat jakousi změnu v obci,“ říká dnes starosta.

Jisté už ovšem je, že v rámci Programu obnovy vesnice, do kterého se zapojily i Jinačovice, k proměnám v brzké době ještě dojde. Nejdůležitější v této chvíli je vyřešení problému vytápění domácnosti tak, aby ekologie nedostávala na frak. Nabízí se jak plynofikace, tak elektrické vytápění. Tentokrát však starosta, poučen z akcí minulých, ponechává rozhodnutí na obyvatelích, mezi kterými je nyní prováděn průzkum.
Deník Rovnost, 14. 12. 1994
RADNÍ I OKRESNÍ ÚŘAD HLEDAJÍ NÁHRADU ZA CHYBĚJÍCÍ LINKY

Obyvatelům obcí Rozdrojovice a Jinačovice na Brněnsku hrozí, že budou odříznuti od okolního světa. Tamní lidé se obávají, že čtvrtého února ukončí dopravci z ČSAD Brno-město některé autobusové linky a oni se nedostanou do zaměstnání a jejich děti do školy. Firma ČSAD Brno-město je jedinou dopravní společností, jejíž autobusy do obou obcí jezdí.

Vedení společnosti ČSAD Brno-město totiž požádalo brněnský magistrát o odejmutí licence na linku, která zajišťuje spojení do těchto obcí. Ředitel dopravní firmy Rudolf Kouřil v žádosti uvedl, že technický stav vozidel je špatný a řidiči jeho firmy nemohou zajistit bezpečnou přepravu cestujících.

Pracovnice obecního úřadu v Jinačovicích Marie Helanová však případné zrušení dopravy považuje za neštěstí pro celou obec. „Do Kuřimi jezdí naši obyvatelé nejen k lékaři nebo na nákupy, ale i do úřadů a do práce. Navíc naše děti tam musí pravidelně dojíždět do školy,“ uvedla úřednice. Podobný názor má i tamní důchodkyně Josef Křížová. „Nedostala bych se ani na hřbitov, ani do kostela,“ řekla.

Přestože brněnský magistrát dosud o zrušení licencí nerozhodl, úředníci okresního )řadu Brno-venkov, do jehož působnosti obě obce patří, proti možnému omezení dopravy protestovali přímo u příslušného vedoucího brněnského magistrátu.  „I přes to, že o zrušení není definitivně rozhodnuto, hledáme dopravce, který by zrušenou linku v budoucnosti nahradil,“ řekl vedoucí referátu dopravy okresního úřadu Bohumír Žejdl.

Místostarosta Kuřimi Igor Poledňák navíc upozornil, že dopravci z ČSAD Brno-město uvažují o zrušení dalších linek. „Do Kuřimi jezdí patnáct linek, ČSAD jich chce zrušit třináct,“ řekl. Dopravci Kuřimským navrhli, aby město na linky připláceno, ale vedení tamní radnice se s nimi zatím nedohodlo.

Podle Poledňáka ale do Kuřimi jezdí i Autobusy dalších přepravných společností. K úplnému kolapsu dopravy tak, jak to hrozí lidem v Jinačovicích či v Rozdrojovicích, v Kuřimi zřejmě nemůže dojít.
Iva Librová, Luděk Navara, leden 1996


ZLOBICE, noviny pro Kuřim a okolí. Číslo 5. Ročník 2003, Vydáno 2. 5. 2003


JINAČOVICE NABÍZEJÍ KLIDNÉ BYDLENÍ

Další obcí, kterou představíme v našem seriálu věnovaném „malému okresu Kuřim“, jsou Jinačovice. Podívejme se tedy do historie obce, na její současnost i na to, co čeká Jinačovice v blízké budoucnosti.


KDYSI TO BYLY NYNACZOWICZIE

První zmínka o vsi Jinačovice je z roku 1358 v Zemských deskách kraje brněnského. Tehdy se ves jmenovala Nynaczowiczie a měla 11 stavení. Název se několikrát měnil, od roku 1872 do roku 1925 to byly Inačovice. Ves patřila původně k Lelekovicím, později byla připojena k panství Veverskému.

Písemné materiály vážící se k nejstarší historii obce jsou skoupé, podrobněji jsou události popsány od 19. století. Tak například v roce 1854 nechala obec postavit na návsi novou zděnou kapličku, která od té doby tvoří dominantu Jinačovic.

V roce 1854 byla postavena škola, do té doby chodily děti do školy v Kuřimi. Nová jednopatrová škola číslo 83, která stojí dodnes, byla postavena roku 1910.

Na přelomu let 1889 – 90 řádila v obci epidemie černých neštovic, které podlehlo 36 dětí.

V roce 1899 se začala stavět silnice spojující obec s Bystrcí a roku 1910 pokračovala stavba silnice do Kuřimi.

Během roku 1931 byla obec elektrifikována, první telefon byl zaveden roku 1934. V roce 1973 byl do všech domů zaveden vodovod a v roce 2000 plyn.

V únoru 1939 bylo započato vyměřování trasy dálnice z Vídně do Vratislavi. Její výstavba byla zastavena na jaře 1943 a nyní se stavba pod názvem rychlostní komunikace R43 opět stává aktuální.

V roce 1948 byla zavedena autobusová doprava do Bystrce k prodloužené lince tramvaje a tím byla opuštěna dlouholetá pěší túra přes kopec Baba na tramvaj do Řečkovic.

30. červen 1977 byl posledním vyučovacím dnem v jinačovické základní škole. Od tohoto data dojíždí školáci do základní školy do Rozdrojovic a do Brna. V Jinačovicích zůstala pouze škola mateřská.


HLAVNĚ PŘÍJEMNÉ BYDLENÍ

Jinačovice jsou obcí, která poskytuje svým občanům poměrně komfortní bydlení v blízkosti velkého města. Obec je plynofikována, veškeré sítě jsou uloženy v zemi, takže ji nehyzdí žádné sloupy elektrického vedení, disponuje vlastním zdrojem vody a je napojena systémem integrované dopravy na hromadnou městskou dopravu Brna.

S výjimkou několika malých firem nepůsobí v obci žádný velký zaměstnavatel. Občané za prací většinou dojíždějí do Brna nebo do Kuřimi.

Protože pro většinu obyvatel není problém zajet za nákupy do blízkých super a hypermarketů, jsou v obci pouze dva malé obchůdky zajišťující prodej základních potravin.

Točeného piva chtiví občané se scházejí v pohostinství U Kučerů, kde je také sál pro pořádání tanečních zábav.

S výjimkou kapličky svaté Maří Magdalény na návsi a několika křížů v okolí obce Jinačovice nemají žádné zajímavé stavební památky, nepočítáme-li mezi industriální památku rozpadávající se objekty zemědělského družstva u příjezdové komunikace od Brna.

Obec je přifařena do Kuřimi, duchovní útěchu občanům poskytuje pan farář Krpálek jedenkrát za měsíc ve společenské místnosti obecního zastupitelstva.

Na společenském a kulturním životě obce se podílí hlavně Sokol, několik aktivních místních občanů a zastupitelstvo obce. Sokol kromě sportovních aktivit organizuje tradiční hody s krojovanými stárky, zastupitelstvo podporuje především konání koncertů a výstav.

Díky šikovné knihovnici slečně Šárce Bémové prosperuje obecní knihovna. Ředitelka mateřské školy organizuje různé dětské besídky a karnevaly. Také soubor amatérských muzikantů Kvítko se podílí na organizaci tradičních vesnických zábav.


PŘIPRAVUJE SE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Silnou stránkou obce je bezesporu její zasazení do posledního údolí severně od Brna, které nebylo dosud poškozeno žádným podstatným průmyslovým znečištěním a výstavbou dálniční nebo železniční komunikace.

Předností je také snadná dostupnost velkého města, které poskytuje jinačovským občanům pracovní i kulturní zázemí. Předností je také dosud zachovaný venkovský charakter obce, nepoškozený žádným podnikatelským barokem.

Jinačovice nabízí svým občanům slušnou občanskou vybavenost, která po plánovaném vybudování splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod a opravě chodníků a místních komunikací zajistí ještě kulturnější bydlení než dosud.

Právě vybudování splaškové kanalizace včetně čističky odpadních vod patří mezi nejdůležitější úkoly v blízké budoucnosti. Obec připravuje rovněž rekonstrukci obecního úřadu, zpracování nového územního plánu a vypracování pasportu místních komunikací včetně projektového řešení části silnice 3. třídy vedoucí obcí v prostoru před obecním úřadem.


Z R43 JSME NEŠŤASTNÍ
Několik otázek jsme položili starostovi Jinačovic Ing. Jaroslavu Buršíkovi.

Zlobice: Jinačovice jsou místem pro klidné bydlení blízko velkoměsta. Jaký je zájem o usídlení se v obci?

Ing. Jaroslav Buršík: Zájem odpovídá poloze a vybavení obce. Obecní zastupitelstvo navštěvují občané i drobní podnikatelé, pro které je důležité dobré životní prostředí, snadná dostupnost blízkého velkého města a jasná rozvojová strategie obce.

Z: Jak je obec na tyto požadavky připravena a jak vychází zájemcům vstříc?

JB: Obec má zpracovaný územní plán, který se v současné době aktualizuje s ohledem na budoucí rozvojové aktivity. Zastupitelstvo předpokládá, že růst obce bude přirozený tak, aby nově příchozí splynuli se starousedlíky a výrazně se neporušil ráz obce.

Z: Ohrožení klidu Jinačovic může znamenat plánovaná rychlostní komunikace R43. Jaké je stanovisko Jinačovic k této akci?

JB: Z možné stavby rychlostní komunikace jsme nešťastní. Tato komunikace je zapracována do územního plánu obce, výrazně ovlivňuje její budoucí rozvoj a podle mého soudu víc obci uškodí než pomůže.

Z: Občané Jinačovic využívají lékařskou službu první pomoci v Kuřimi. Jak se díváte na snahu LSPP v Kuřimi zrušit?

JB: Podporujeme zachování LSPP. Nepovažujeme za rozumné rušit fungující instituci, zejména pokud pomáhá nemocným lidem.

Z: Pokud byste chtěl přilákat do své obce nové obyvatele či podnikatele třemi větami, jak by zněly?

JB: Máme zájem o to, aby v naší obci našli domov lidé, kteří si váží slušného životního prostředí a jsou ochotni pro to něco udělat. Obec má vyčleněny pozemky pro drobné podnikání a, i když je před námi spousta úkolů v oblasti dobudování inženýrských sítí, máme jasnou strategii, kam směřovat. Snažíme se pomáhat mladým rodinám i pečovat o staré občany a vytvářet rozumné podmínky pro všední život.


JINAČOVICE V DATECH


počet obyvatel: celkem 531, z toho mužů 271, žen 260

rozloha: 6,15 km2

počet domů: 211

nadmořská výška: 300 m n.m.

starosta: Ing. Jaroslav Buršík

místostarosta: RNDr. Ivan Křivánek

adresa obecního úřadu: Obec Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim

telefon: 54622 3243

úřední hodiny: pondělí 8-12, 18-21, středa 8-16, 19-20

e-mail: obec_jinacovice@c-box.cz


TIP NA VÝLET

Jinačovice mají krásné okolí. A protože, jak bylo uvedeno v kapitole o historii obce, Jinačovice dlouhá staletí patřily k Veverskému panství, nabízíme patnáctikilometrovou procházku ke Třem křížům, která potěší milovníky přírody i historie.
Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku číslo 8 uvádí:

Jedním z nejznámějších poutních míst na Brněnsku, jehož historie sahá údajně až do dob sv. Cyrila a Metoděje, jsou Tři kříže, lokalita poněkud tajemná, ležící v půvabném prostředí při kraji velké obory nad severozápadním břehem Brněnské přehrady. Cesta k ní vede právě zmíněnou oborou a patří k velkým zážitkům. Romantická zákoutí nabízí i úsek podél přehradní nádrže s výhledy na hrad Veveří. Na trase je několik stoupání, obtížný je i strmý sestup od Tří křížů k prameni. Výlet nabízí nejhezčí, co je v prostoru severozápadně od Brna k vidění.

 
Materiál připravil Drago Sukalovský ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Buršíkem, starostou Jinačovic