Nabídka

Kontakt

adresa
Jinačovice 83, 664 34 p. Kuřim

půjčovní doba
pátek, 17.00-20.00

e-mail
knihovna83@obecjinacovice.cz

facebook


knihovnice
Šárka Ondrušková

zastupující knihovník
Břetislav Bém

Projekt naučné stezky SENÁŘOV-KORYTA

Obec Jinačovice před časem zpracovala projekt tří místních naučných stezek.

Cílem tohoto projektu bylo seznámit občany s nejbližším okolím obce a vytvořit pro ně vycházkové trasy.

Kompletně byla zpracována první místní naučná stezka Koryta-Senářov. Jedná se o projekt osmi informačních panelů, které měly být umístěny na trase o délce asi šesti kilometrů v lokalitě Koryta a Senářov.

Obec se snažila získat finanční prostředky na vybudování této místní naučné stezky z dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj. Žádosti o dotaci byly podávány opakovaně v letech 2011, 2012 a 2013, bohužel ani v jednom roce nebyla dotace obci schválena. Jiné dotační tituly tento typ akcí nepodporovaly.

Proto bychom chtěli, aby se zájemci mohli s plánovanou místní naučnou stezkou seznámit alespoň tímto způsobem.

Zestručněné texty jednotlivých panelů již byly zveřejněny v roce 2014 v jinačovickém Zpravodaji a od roku 2015 jsou zveřejňovány v regionálním měsíčníku pro severní Brněnsko NaDohled.

Zde nyní můžete najít kompletní verze, plné texty i všechny fotografie, které byly k danému tématu sesbírány a použity:

Panel č. 1: Začátek naučné stezky
Panel č. 2: Dálniční těleso. Pozůstatky Německé průchodí dálnice.
Panel č. 3: Senářov - liniová výsadba
Panel č. 4: Pamětní místo "U zeleného stolu". Pietní místo "U Rumunů". Lesy v okolí obce
Panel č. 5: Panoráma. Historie, současnost a atributy obce.
Panel č. 6: Mokřad, Myslivost v obci, Fauna a flóra.
Panel č. 7: Vodojem, zásobování obce vodou, vodní hospodářství.
Panel č. 8: Liniová výsadba na Korytech, JZD a zemědělství v obci