Beseda o knížkách v mateřské školce, 17. 3. 2010Byla jsem pozvána do MŠ Plovdivská v Brně-Žabovřeskách, abych udělala pro děti besedu o knížkách a předvším o významu čtení.
Společně s mým pomocníkem Krtečkem jsme si se čtrnácti dětmi ve věku od tří do pěti let povídali o knihovnách (jaké poskytují
služby nejen dětským čtenářům), o knihkupectvích, hledali jsme mezi nimi rozdíly. Bavili jsme se o tom, co co patří mezi
literaturu krásnou a co mezi naučnou. Také jsme si povídali jak kniha vzniká, z jakých materiálů může být vytvořena, jak si čtou
knihy nevidomí lidé. Mezitím proběhly různé soutěže (poznej ukázku z knihy, večerníčky, pohádkové dvojice), a na závěr jsem
převyprávěla pohádku o zhoubném vlivu televize na lesní zvířátka (z knihy Krtek a televize). Všechny děti na konci besedy dostaly
drobné odměny.01
01
03
03
05
05
07
07
08
08
09
09
11
11