Podzimní beseda o Krtečkovi v mateřské školce Hudcova v Brně-Medlánkách, 9. 11. 2010Dne 9. 11. 2010 jsem v MŠ Hudcova v Brně-Medlánkách uspořádala pro děti ze třídy Motýlků besedu o Krtečkovi. Zúčastnilo se jí 23
dětí a 2 paní učitelky. Děti mi úvodem zazpívaly písničku o svatém Martinovi na bílém koni… Po probuzení Krtečka další písničkou
jsem seznámila děti s Krtkem a také s jeho autorem, Zdeňkem Milerem. Popovídali jsme si o vzniku první pohádky „Jak Krtek ke
kalhotkám přišel“, přečetli si druhou „Krtek a autíčko“. Sehrála jsem dětem loutkové divadélko o tom, jak se Zajíček ztratil a tu
stejnou pohádku potom hrály děti samotné. Ve třídě, kde byl Krteček na mnoha obrázcích na zdi i na záclonkách, se mi beseda dělala
velmi pěkně. Na závěr besedy dostaly děti drobné odměny.1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6