Beseda o knížkách v mateřské školce Jinačovice, 12. 11. 2010V pátek 12. 11. 2010 jsem po domluvě s paní ředitelkou Hanou Urbanovou popovídala dětem v jinačovské mateřské školce o knížkách.
Na ukázku jsem donesla různé netradiční knížky (zvukové, plyšové, vonící, omyvatelné, látkové, panoramatické a podobně), popovídali
jsme si o tom, jak se mají děti ke knihám chovat, zmínila jsem se také o projektu „Celé Česko čte dětem“, do kterého je místní
mateřská školka aktivně zapojená. Nejšikovnější holčička poté obdržela „Čtenářský deníček naruby“. Besedy se zúčastnilo 24 dětí
ve věku od 3 do 6 let a dvě paní učitelky. Po besedě následovala prohlídka knihovny, kde na děti čekal pohádkový Skřítek
Knihovníček a také drobné odměny. Od paní ředitelky jsem potom dostala keramickou rybku, vytvořenou v mateřské školce.
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11