Jarní beseda o knížkách v mateřské školce Hudcova v Brně-Medlánkách, 23. 3. 2011Dne 23. 3. 2011 jsem v MŠ Hudcova v Brně-Medlánkách uspořádala pro děti ze třídy Motýlků besedu. Povídali jsme si
o knihách pro nejmenší děti, o tom, jak čtou knihy zrakově postižení čtenáři, hledali jsme rozdíly mezi knihkupectvími a
knihovnami, řekli jsme si také o tom, jak se děti mají a nemají chovat ke knihám. Také jsme si řekli o blížící se Noci
s Andersenem a na závěr si udělali malý literární kvíz. Na závěr besedy dostaly děti drobné odměny a take úkol, vyrobit
si pěknou záložku.1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8