Beseda o Ondřeji Sekorovi v MŠ Jinačovice, listopad 2016V listopadu proběhla také v Jinačovicích v místní mateřské škole beseda na téma Ondřej Sekora.

Besedy se zúčastnilo 22 dětí ve věku od tří do šesti let.


Během besedy se děti dozvěděly o osobnosti Ondřeje Sekory, seznámily se s Ferdou a ostatními pohádkovými postavičkami
pana Sekory, vyslechly si čtenou i mluvenou pohádku, a dozvěděly se zajímavosti o vývojovém stádiu mravence. V samotném
závěru besedy si děti samy mohly jednoho „Kuklínka“ vytvořit.


Po besedě následovala také exkurze do knihovny, kde na děti čekal Skřítek Knihovníček. V závěru exkurze si děti mohly
vyzkoušet načíst si skenerem čarový kód knihy, a po pohlazení skřítka Knihovníčka dostali malou sladkou odměnu.


11
11
12
12
12a
12a
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
25
25
27
27
29
29
30
30
31
31