Beseda o Josefu Ladovi v ZŠ Hudcova, září 2017
V září proběhla beseda o Josefu Ladovi ve třetí třídě na základní škole Hudcova v Medlánkách.

Žáci se tam dozvěděli zajímavosti ze života Josefa Lady, na ukázku měli nejen knihy, ale např. i kalendáře nebo plakát
„Braňte knihu“, který pan Lada vytvořil na základě přání Jiřího Mahena. Děti měly také za úkol formou hry seskládat
správně básničky pana Lady.

Děti v letošním roce mají jako povinnou četbu kocourka Mikeše, proto pro ně bylo přínosné, seznámit se nejen s touto
knihou, ale i s ostatními knihami a ilustracemi pana Josefa Lady. Děti i paní učitelka hodnotili besedu jako velmi
zdařilou.01
01
02
02
03
03
04
04
05
05