Druhá beseda o Josefu Ladovi v ZŠ Hudcova, listopad 2017
V listopadu proběhla druhá beseda o Josefu Ladovi ve třetí třídě na základní škole Hudcova v Medlánkách.

Žáci se tam dozvěděli zajímavosti ze života Josefa Lady, na ukázku měli nejen knihy, ale např. i kalendáře nebo
plakát „Braňte knihu“, který pan Lada vytvořil na základě přání Jiřího Mahena. Děti měly také za úkol formou hry
seskládat správně básničky pana Lady.

Děti v letošním roce mají jako povinnou četbu kocourka Mikeše, proto pro ně bylo přínosné, seznámit se nejen
s touto knihou, ale i s ostatními knihami a ilustracemi pana Josefa Lady. Děti i paní učitelka hodnotili besedu
jako velmi zdařilou.


01
01
02
02
03
03