Třetí beseda o Josefu Ladovi v ZŠ Hudcova, listopad 2017
V listopadu proběhla rovněž třetí beseda o Josefu Ladovi v poslední ze tří třetích tříd na základní škole
Hudcova v Medlánkách.

Žáci se tam dozvěděli zajímavosti ze života Josefa Lady, na ukázku měli nejen knihy, ale např. i kalendáře nebo
plakát „Braňte knihu“, který pan Lada vytvořil na základě přání Jiřího Mahena. Děti měly také za úkol formou hry
seskládat správně básničky pana Lady.

Děti v letošním roce mají jako povinnou četbu kocourka Mikeše, proto pro ně bylo přínosné, seznámit se nejen
s touto knihou, ale i s ostatními knihami a ilustracemi pana Josefa Lady. Děti i paní učitelka hodnotili besedu
jako velmi zdařilou.


01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
20
20