19. dílnička – dekorativní dráčci z mechové gumy
Sedmá kreativní dílnička tohoto roku se konala v pátek, 24. října. Po fiasku na minulé dílničce jsem
mohla mít opět velký důvod k radosti, protože se dostavilo hodně zájemců. Na dílničku přišlo 14 dětí,
8 maminek a 1 babička. Vyráběly se dráčci z mechové gumy. Nápad tentokrát nevzešel z mé hlavy, ale z
webové stránky www.i-creative.cz. Protože jsem nevěděla, jak to
budu zvládat s odbíháním na kojení tříměsíčního Patrika, vysvětlila jsem všem maminkám pracovní postup,
nabídla materiál a doufala, že si nějak poradí samy. A nemýlila jsem se, po celou díničku jsem nikomu
radit nemusela, každá maminka dělala co uměla a mnohé přidaly i svoje vlastní kreativní nápady.


V listopadu nás čekají dvě charitativní dílničky (tvoření a malování sluníček pro Nadaci pro
transplantaci kostní dřeně), jsem velmi zvědavá, kolik maminek a dětí bude ochotných na tuto dílničku
přijít. Neodnesou si totiž žádný hotový výrobek, „jen“ dobrý pocit, že pomáhají potřebným…


i01
i01
i02
i02
i03
i03
i04
i04
i05
i05
i06
i06
i07
i07
i08
i08
i09
i09
i10
i10
i11
i11
i12
i12
i13
i13
i14
i14
i15
i15
i16
i16


Podrobnější postup na výrobu…