36. dílnička – výroba svítícího strašidýlka
V původně uvedeném termínu se dílnička nemohla konat z důvodu nepředvídatelného druhého kola voleb. Dílnička se tedy konala v
náhradním termínu a původně nahlášené rodinky se nedostavily. Měla jsem dílničku s rekordně nejnižší účastí – dostavila se jen
jedna maminka se synem. Důvodem také mohlo být to, že stejná strašidýlka jsme již vyráběli letos na Noci s Andersenem.

Příští týden se na přání paní starostky budou vyrábět lampióny na blížící se obecní lampiónový průvod (17. listopadu).


1
1
2
2
3
3
4
4


Ale i v Brně se konala výroba strašidýlek. Ve středu 9. listopadu se sešly tři maminky a šest dětí ve věku od dvou do deseti
let a v příjemné atmosféře při tvoření v Medlánkách vzniklo šest nových svítících strašidýlek.


5
5
6
6
7
7
8
8


Podrobnější postup na výrobu…