Divadelní představení „Dárek z pekla“, 25. 5. 2003
Dne 25. 5. 2003 sehrál brněnský amatérský spolek TAK JO pohádku
„Dárek z pekla“. Pohádka byla odehrána v tehdejší společenské
místnosti a podívat se přišlo asi 35 diváků, mezi nimi i přespolní.


p1010006
p1010006
p1010021
p1010021