PAMĚTIHODNOSTI V OBCI
1854

Byla na obecní návsi, na místě sešlé dřevěné kapličky, zasvěcené sv. Máří Magdaleně,
postavena kaplička nová, zděná se zvonicí, v níž je umístěn obraz této světice.1856

Hrabě Řehoř Ypsilanti, manžel majitelky veverského panství, zavedl tradici
„Zeleného stolu“, kdy při honu obědval a odpočíval se svou družinou v lese
u rozcestí cest do Moravských Knínic z Rozdrojovic a do naší obce.
Toto místo bylo k tomuto účelu až do roku 1881 a v současné době je pietně udržováno.1866

Nechala obec postavit na tehdejším konci vesnice (v současné době je to před
školní budovou) kamenný kříž, u něhož se odbývalo symbolické poslední rozloučení
s obcí našich zesnulých občanů při jejich poslední cestě na kuřimský hřbitov.1886

Dala naše občanka Josefa Pláteníková svým nákladem postavit při polní cestě
„Na Skalkách“ kamenný kříž za 240 zlatých. Tento kříž tam stojí dodnes.1905

18. ledna byl v lese zvaném „Pod Borkami“ mezi naší obcí a Řečkovicemi zastřelen
pytláky, jimiž byli bratři Kocourkové z Řečkovic, hajný Antonín Kučírek, který
bydlel v hájovně v tehdejším Zinzedorfu – dnes Česká. Na místě tragédie byl
postaven pomník, který tam stojí dodnes.

Dále nechal v tomto roce rolník Josef Konečný z č. 30 postavit u odbočky silnice
do Rozdrojovic za 100 zlatých kamenný kříž s bronzovou soškou Krista.
Kříž tam sice stojí dodnes, ale bronzovou sošku někdo ukradl.1922

30. července byl odhalen u obecní budovy č.p. 4 pomník na paměť obětem I. světové války.
Pomník byl pořízen za přispění „TJ Sokol“ a „Sboru doborovolných hasičů.“1954

23. října havarovalo ve Strachově v lese vojenské stíhací letadlo Sturmovik
sovětské výroby, v jehož troskách zahynuli oba letci – Ivan Rosa i Jiří Tvrdoň.
Na jejich památku je na místě tragédie postaven pomníček.1958

Při taneční zábavě ve zdejším hostinci „Jednota“ nějací nejspíše poněkud opivnění
návštěvníci pobořili pomník padlým v I. i II. světové válce umístěný u boku
obecní budovy č. 4 tak, že musel být potom odstraněn.1959

V tomto roce byl postaven před školní budovou nový pomník na paměť obětem I. i II.
světové války z řad našich občanů. Na černé mramorové desce jsou vyryta jména:
Antonín Cibulka, Jan Dvořáček, Adolf Hrabal, Antonín Jebáček, František Kazda,
Hynek Krejčí, Alois Kříž, Antonín Kučera, Antonín Kučera, Pavel Lazar, Hynek Málek,
Leopold Ondráček, Čeněk Pospíšil, Karel Sládek a Rudolf Stodůlka. Tito občané položili
své životy jako vojáci rakouské armády na bojištích 1. světové války.

Na desce z bílého mramoru jsou uvedena jména našich občanů, kteří zahynuli během
2. světové války: obchodník Pavel Hornoch z č. 128 v koncentračním táboře a mladík
Jaroslav Jebáček z č. 34 jako letec v Anglii.

Dále jsou tam uvedena jména našich občanů, kteří zahynuli v naší obci během válečných
událostí na konci války: František Böhm z č. 34, Marie Dohnalová z č. 92,
Anička Dvořáčková z č. 3, manželé Antonín a Antonie Chlubní z č. 57,
Alois Chrápavý z č. 49, Jan Pláteník č. 68, Kateřina Pospíšilová z č. 82 a
František Vojta z č. 24.1992

V měsíci květnu byl nákladem 930,-Kč opraven pomník obětem I. i II. světové války,
který je postaven před školou.1992

V průběhu měsíce září byly obecním nákladem opraveny dvě církevní památky -
kamenný kříž před školní budovou za 15.900,-Kčs a další kamenný kříž v polích
na Skalkách za 9.000,-Kčs. Obě tyto opravy prováděl kameník pan Frolich z Kuřimi.