I když slunce nezáří, máme úsměv na tváři… aneb Noc s Andersenem v jinačovské knihovně posedmé
Letošní Noc s Andersenem byla celkově již dvanáctou, u nás v knihovně sedmou v pořadí.


Podle závěrečné statistiky bylo zaregistrováno celkem 1 180 čtecích a spacích míst, ve kterých nocovalo 44 067 dětí a pro
které program připravovalo 17 701 dospělých. Celkem se tedy zúčastnilo 61 768 dětí nocležníků, nocovalo se v Česku i na
Moravě, ve Slovensku, Slovinsku, Polsku, ale i dál v zahraničí. Dostali jsme například pozdrav z Austrálie, kde Noc proběhla
o den dříve než u nás. Také nám došel pozdravný e-mail z knihovny ve městě Tainan na Taiwanu.


Díky tomu, že naše knihovna byla zaregistrována do projektu Noci s Andersenem mezi prvními, obdrželi jsme zdarma od firmy
Picwkick šest krabiček čaje.


Letos nám počasí příliš nepřálo, ani jsme nezdobili (jako jiné roky) strom „Pohádkovník andersenův“. Loňský jehličnan před
knihovnou letos už nestál a nafukovací balónky na „náhradním“ stromu vzaly díky větru brzo zasvé.


Noc s Andersenem v naší knihovně začala v pátek 30. 3. 2012 v 17 hodin. Děti přivítala melodie „Pirátů z Karibiku“, protože
celá noc byla pojatá v pirátském stylu. Akce se účastnilo 16 dětí (7 hochů a 9 dívek) ve věku od 6 do 13 let. Účast na
Nocování byla podmíněna tím, že se děti musely zúčastnit co největšího počtu populárně-naučných stezek, které jsem koncem
roku 2011 pořádala v okolí obce. Některé děti nocovaly poprvé, ale pro většinu to bylo opakované nocování, dvě nejstarší
dívky se účastnily již popáté v řadě.


Děti si vyráběly pirátský úbor (trička, čelenky), také pirátskou vlajku a obrázek s pirátskou tématikou. Dokonce jsme ani
nestihli vytvořit všechno, co bylo v plánu, proto se o 14 dní později ještě konala speciální „andersenovská“ kreativní
dílnička, kde se všechno dokončilo.


Pro paní starostku a pro svoje pobavení jsme také secvičili krátké vystoupení na téma písně „Lichožrouti dětem“. Paní
starostce se písnička líbila a dětem rozdala na památku drobné dárky.


Velkou legrací skončilo tancování dětí na známou písničku „Mňam mňam Bobík“, která je v originále značně delší než jak ji
známe z krátkého TV šotu, a což teprve, když se dětem pustila 2x, 3x, 4x, 5x a nakonec 10x zrychlená. To zvládli opravdu jen
ti nejzdatnější.


Kromě tvoření mohly děti soutěžit v tradičních soutěžích, např. o jednu židli méně, lovení rybiček, soutěže družstev ve
skládání puzzle a ve znalosti Večerníčků.


Cesta za pokladem byla do poslední chvíle kvůli nepříjemnému počasí nejistá, nakonec jsme ale vyrazili a v dešti došli až k
rybníčkům „U Marušky“, kde děti podél značené trasy nalezly cestu až k zaminovanému pokladu. Tady se musely domluvit,
přestřihnou-li červený nebo modrý drát. Nakonec to bylo jedno, exploze se ozvala tak jako tak… Za výstřely mohlo „lesní
strašidlo“, neboli jeden z posledních přeživších jinačovských loupežníků, který běhal po lese, děsil děti a střílel. Ještě
že nám alespoň v pokladu nechal čokoládové podkovy, odznaky a plyšové myšky.


Po návratu jsme soutěžili v družstvech o nejhezčí mumii. Po probuzení mumií se to stejně jako vloni zvrtlo ve velkou
„toaletní“ bitvu, při které byly kousky papíru opravdu všude. Potom jsme také volili nejsympatičtějšího piráta a
nejsympatičtější pirátku.


Před spaním ještě následovalo hledání pokladu na zahrádce místní mateřské školky, pro kluky i holky tam byly nachystané
opravdu úžasné dárky. Ty mohly být zakoupeny díky finančnímu daru od obce, která přispěla jako každý rok nejen na dárky, ale
i na občerstvení. Moje poděkování patří také rodičům, kteří donesli pro všechny děti drobné dárky (a díky tomu odcházelo
každé dítě domů se šestnácti drobnými dárečky), a také spoustu jídla (bábovky, koláče, pizzy, popcorn, sladké i slané pečivo,
muffiny, ovoce, nápoje).


Noc jsme zakončili překvapivě brzy – děti se do spacáků dostaly už po jedné hodině po půlnoci, což bylo zřejmě dané hlavně
vymrznutím venku na noční stezce.


Myslím, že Noc se nám (opět) velmi vydařila, o čemž svědčí i nadšené ohlasy a e-maily od rodičů i dětí.


Pokud se budete chtít o našem Nocování dozvědět více, informace najdete na webové stránce knihovny Jinačovice:
www.jinacovice.cz/knihovna, kde kromě vyprávění najdete i fotografie a videa
z akce.


pred_knihovnou
pred_knihovnou
lesni_strasidlo
lesni_strasidlo


Za obecní knihovnu Jinačovice, Šárka OndruškováZLOBICE, noviny pro Kuřim a okolí. Číslo 5. Ročník 19. Květen 2012