KALENDÁRIUM NA CELÝ ROKKalendárium – výročí narození (*) a úmrtí (+) osobností spjatých s našimi dějinami, vědou,
kulturou, technikou aj. oblastmi.

Zachycuje významné postavy z Čech a Slovenska vážící se k naší historii, literatuře,
výtvarnému umění, divadlu, hudbě, vědě a mnoha dalším oblastem, bez ohledu na to, zda se
do nich jednotlivé osobnosti zapsali blahodárně, či neblaze. Kalendárium Vám o nich poskytne
základní údaje – jméno a datum narození, resp. úmrtí.

V každém měsíci jsou rovněž vypsány významné dny daného měsíce.

Všechna výročí na této stránce jsem čerpala ze dvou zdrojů, a to:

http://www.libri.cz/databaze/kalendarium/

a

www.kjm.cz (nabídka pro veřejnost –publikace).

Obě webové stránky vřele doporučuji k navštívení.
Výročí rozdělené podle jednotlivých měsíců:

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec