KNIHOVNA V JINAČOVICÍCH V NOVÉM KABÁTĚ
Koncem září 2003 byla ukončena kompletní, tři měsíce trvající, rekonstrukce celého přízemí obecního úřadu v Jinačovicích, kde se nachází i obecní knihovna.


Knihovna získala novou, větší a moderně vybavenou místnost přímo propojenou se společenskou místností, která se dá využít jako čítárna nebo koncertní sál.


Provoz v knihovně byl obnoven 8.10.2003. Knihovna se okamžitě po otevření zaplnila nedočkavými čtenáři, především dětmi, pro které byla tříměsíční pauza příliš dlouhá. Každé dítě dostalo malý dárek na památku, dospělí čtenáři si se zájmem prohlédli výstavu fotografií z průběhu rekonstrukce knihovny. Během dvou hodin navštívilo knihovnu přes 50 čtenářů, kteří si vypůjčili 120 knih.

Něco málo z historie


Knihovna v naší obci slouží s přestávkami déle než 100 let. Již v roce 1902 založila TJ SOKOL veřejnou knihovnu, která byla postupně doplňována novými knihami i vybavením a zahrnována do rozpočtu obce.


Za jedno století činnosti knihovny se ve funkci dobrovolného knihovníka vystřídalo celkem 5 občanů. Předposlední z nich, pan Miroslav Trkan, pracoval v knihovně neuvěřitelných 50 let.
Knihovna se nestěhovala poprvé – během svého fungování měnila své působiště asi pětkrát, podle toho, jak byla její místnost potřebná pro tehdejší MNV či poštu. V průběhu stěhování měla svůj majetek provizorně umístěný v bývalém školním kabinetě, za jevištěm v hostinci či v malé místnosti u kanceláře obecního úřadu.


Od roku 1992 byla činnost knihovny obnovena v prapůvodní místnosti, kde zůstala až do roku 2003.

Současnost


Prvním dnem tohoto roku se místní knihovna stává knihovnou obecní. Městská knihovna v Kuřimi i nadále zpracovává literaturu pro naši knihovnu, ale nákup knih a periodik si obstaráváme sami.


Kvůli kompletní rekonstrukci celé budovy se knihovna v červenci zavírá pro veřejnost a v září se stěhuje do nově zrekonstruované místnosti.


Nová místnost je díky úspornějšímu rozestavění regálů prostornější. Díky bezbariérovému vchodu ji mohou navštěvovat i handicapovaní občané.


V současné době má knihovna kolem 2.500 titulů knih a odebírá 9 titulů periodik. V průběhu celého roku se nakupují knižní novinky. Aktualizace fondu je zajištěná také díky výměnnému knižnímu fondu z Městské knihovny v Kuřimi, která každého půlroku propůjčuje knihovně zdarma několik desítek titulů.


V knihovně je zaregistrováno přes 60 čtenářů, z toho polovinu tvoří děti.


Během tohoto roku probíhá velká celoroční literární soutěž, které se zúčastňuje většina dětských čtenářů. Nejšikovnější z nich budou na konci roku odměněni knihami.

A co do budoucna…?


Od ledna 2004 bude knihovna společně s dětmi vydávat dětský časopis „Knihovníček“, který díky výborné spolupráci s obecním úřadem bude moci být zdarma nabízen registrovaným dětským čtenářům.


A díky této spolupráci se také již nyní mohou děti těšit na mikulášský dárek v podobě pohádky, kterou do naší obce přijede zahrát ochotnický spolek „Tak jo“ z Brna.


Na příští rok se rovněž plánují besedy, divadelní představení i hudební vystoupení, zároveň se pracuje na tvorbě webových stránek knihovny.


Za obecní knihovnu Šárka BémováZLOBICE, noviny pro Kuřim a okolí. Číslo 11. Ročník 10, listopad 2003.