INTERNET V KNIHOVĚV obecní knihovně je od srpna 2006 veřejně dostupný internet. Zájemci mohou internet využívat během
provozní doby knihovny, tj. každý pátek od 17 do 20 hodin, s vyjímkou státních svátků a doby kdy je
knihovna mimo provoz. Podmínky pro práci s internetem se dozvíte z pravidel
přístupu na internet
.