PREZENTACE JINAČOVSKÉ KNIHOVNYNA KOORDINAČNÍ PORADĚ PROFESIONÁLNÍCH VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJEByla jsem požádána paní Mgr. Monikou Kratochvílovou (oddělení knihovnictví MZK), abych promluvila na
koordinační poradě profesionálních veřejných knihoven Jihomoravského kraje.

Porada se konala ve čtvrtek 13. listopadu 2008 v konferenčním sále Moravské zemské knihovny.
(www.mzk.cz)

Poté, co byli knihovníci, knihovnice, starostové, starostky a jejich zástupci seznámeni s oceněnými
knihovnami v Jihomoravském kraji (v soutěži Knihovna roku 2006, 2007, 2008), vystupovala jsem já (bod
porady: z činnosti neprofesionálních knihoven JMK).

Důvod mého vystoupení byl ten, že naše knihovna je jedinou neprofesionální knihovnou v našem kraji,
která byla nominována na cenu Knihovny roku.

Seznámila jsem odbornou knihovnickou veřejnost s Obecní knihovnou Jinačovice – od doby převzetí
knihovny v roce 2000 přes revizi, stěhování, automatizaci až do současnosti. Zmínila jsem se o časopisu
Knihovníček, o webové stránce knihovny i o kreativních dílničkách. Za použití dataprojektoru jsem mohla
ukázat fotografie z knihovny – ze stěhování, z dílniček, z Noci s Andersenem, z besed a podobně. Zmínila
jsem se, v jakém stavu byla knihovna po převzetí a jaké služby poskytovala – a jak vypadá a jaké služby
poskytuje teď. Jaká je odezva veřejnosti na pořádané akce, jaká je podpora obce a jaké jsou plány do
budoucna.

V Moravské zemské knihovně jsem byla velice mile a příjemně uvítána. Také jsem dostala ocenění, které
má pro mě velkou hodnotu: písemné poděkování za velmi dobrou práci a úspěšnou reprezentaci
jihomoravských knihoven v celostátní soutěži Knihovna roku 2008. Ocenění jsem převzala z rukou ředitele
MZK, doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc., a vedoucího oddělení kultury a památkové péče Jihomoravského
kraje Mgr. Tomáše Drobného.

Vystoupit v MZK pro mě byla velká čest a jsem ráda, že jsem alespoň touto cestou mohla poděkovat těm,
kteří mě do soutěže Knihovna roku nominovali.


podekovani_1
podekovani_1
podekovani_2
podekovani_2