NominaceZa Obecní knihovnu Jinačovice pořádám populárně-naučné stezky. Zatím se jich konalo devět, v rozmezí od září 2011 do října
2013.

Z těchto devíti se šest konalo přímo v obci Jinačovice a v nejbližším okolí, kam se dalo dojít pěšky. Další tři již byly
motorizované, do vzdálenosti 25 km od obce. Jednalo se o vítání jara na Šmelcovně, brodění přes říčky v Kutinách a výstup na
Babí lom.

Stezek se dohromady zúčastnilo 238 lidí, z toho 42 dětí. Věk účastníků byl od 10ti měsíců do 63 let, mnozí se účastnili
pravidelně či opakovaně.

Za organizaci (do té doby osmi) stezek, těchto organizovaných výletů s programem, soutěžemi a odměnami pro děti, byla naše
knihovna nominována do soutěže Knihovna roku 2013, v kategorii „Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a
informačních služeb“
.

Výhru jsme sice nezískali, ale i nominace je prestižní záležitostí. Již v roce 2008 jsem měla možnost se slavnostního
vyhlašování cen Knihovny roku zúčastnit, a vím, že je to krásný oficiální akt v Klementinu v Praze, nabitý úžasnou
atmosférou a předávání knihovnických zkušeností a nápadů. Letos mi bohužel pracovní důvody nedovolily do Prahy odjet.