Co je Slovník českých knihovníků?

Slovník českých knihovníků (zkratka SCK) je databáze, která zpřístupňuje informace o osobnostech českého knihovnictví
(minulých i současných). Jedná se o kooperační projekt Národní knihovny ČR, krajských a vybraných odborných knihoven,
který byl iniciován Sdružením knihoven ČR (SDRUK) v roce 2007.

Databáze Slovník českých knihovníků zpřístupňuje informace o osobnostech českého knihovnictví, které svému povolání
leckdy věnovaly celý život a mnohé z nich se významně zasloužily o jeho rozvoj, ať již pracovaly v oblasti vzdělávání
nebo na jednotlivých odborných úsecích různých typů knihoven.

Slovník českých knihovníků k nahlédnutí:

Slovník českých knihovníků

Šárka Ondrušková, knihovnice Obecní knihovny Jinačovice – heslo