Třetí koncert Páji Helana a jeho přátel, 30. 5. 2004
Téměř už tradicí se stalo koncertování Pavla Helana pro publikum
v Jinačovicích. Tentokrát bylo poprvé využito komorního prostředí
knihovny – poprvé byl tedy koncert mimo prostory čítárny. Koncert
v knihovně byl příjemný, byla zde kvalitnější akustika a také pro
umělce lepší kontakt s posluchači. Přišlo 14 dětí i dospělých.


dscf0001
dscf0001
dscf0012
dscf0012
dscf0016
dscf0016