Nový projekt v jinačovské knihovně
Se začátkem nového školního roku startuje v jinačovské knihovně nový a unikátní projekt. Protože se do naší krásné obce
stěhují stale nové rodiny, které nemají možnost znát historii obce nebo vědět, kde v okolí jsou různá památná místa, rozhodla
jsem se, že je hravou a nenásilnou formou s historií obce a s krásami okolí seznámím.


V knihovně je proto naplánováno pět populárně-naučných stezek, které budou v závislosti na počasí probíhat od září do března
2012.


První z nich proběhla v sobotu 10. 9. 2011 a byl o ní neskutečný zájem. K putování se dostavilo 25 dětí (ve věku od deseti
měsíců do dvanácti let) za doprovodu jedenácti dospělých. Ve spolupráci s kronikářem a knihovníkem Břetislavem Bémem jsme
dětem připravili dopoledne se soutěžemi, úkoly a s poznáváním okolí Jinačovic.


Nejdříve jsme se zastavili u části Hitlerovy dálnice, poté děti sbíraly po cestě rozházené obrázky, statečnější vylezly na
začátku lesa na myslivecký posed. “U Zeleného stolu”, kde kdysi sedával hrabě Ypsilanti, manžel majitelky hradu Veveří, jsme
si udělali sváteční piknik plný dobrot a splnili několik zábavných úkolů. U pietního místa “U Rumunů” (kteří zde zahynuli
během 2. světové války) jsme si zahráli na vojáčky a na závěr jsme skončili před mysliveckou chatou, kde zrovna probíhaly
střelby.


Akce se nádherně vydařila (včetně počasí), tak snad i ta následující proběhne podobně.


Na děti, které absolvují všech pět plánovaných stezek, bude čekat v knihovně pěkná knižní odměna. Děti ve věku od 6 do 10
let budou mít také přednostní právo na účasti na Noci s Andersenem v březnu 2012.


Více informací a fotografií najdete na stránce knihovny: www.jinacovice.cz/knihovna


Za obecní knihovnu JInačovice, Šárka OndruškováZLOBICE, noviny pro Kuřim a okolí. Číslo 10. Ročník 18. Říjen 2011