OBEC JINAČOVICENaše obec je rozložena kolem silnice vedoucí z Brna do Kuřimi, severozápadním směrem od Brna, v nadmořské výšce 303,44 m, vzdálena od středu Brna na 15 km a od brněnského předměstí Brno-Kníniček 5 km, ze dvou stran lemována zalesněným táhlým kopcovitým terénem, kde nejvyšší kopec z levé strany je „Trnůvka“, vysoký 441 m a porostlý převážně jehličnatým lesem, a na pravé straně je nejvyšší kopec „Baba“, vysoký 446 m s porostem převážně listnatým. Rozloha obce je 6,15km2.

Polní tratě po levé straně od silnice se nazývaly : Zadní díly, Nádavky, Jámy, Stráchov, Desáté nad silnicí, Padělky, Spodní díly, Prostřední díly, Vrchní díly, Koryta, Sekerky, Na zahradách, Újezdy, Nivy, Poloděla, U louček, Šaropatky, Hájky, Příčníky, Snářovy. Na katastru obce Moravské Knínice byly Tříčtvrtníky.
Polní tratě po pravé straně silnice (směrem od Brna) byly: Na příčníkách, Zmoly – (kudy tekl potok zvaný „Hlubuček“), Klínky, Desáté pod silnicí, Záseky, Kejdovky, Pastviska, Za sýčkami, Pod dílem, Pod Babou, Sýčky, Člupky, Obecnice, Zahrádky, Kopaniny, Stráň, Pláňav, Na zápleti, U bahýnka, Louky, Za strání, U pardamatky, Závisti, Skalky, Záhumí. V katastru Moravských Knínic jsou Čtvrtky, Nádavky a Hradiska.

Lesní části po levé straně se nazývají: Strachov, Padělky, Sychrov, Obceny, Šarapatky a U zeleného stolu (tam při honech obědval a odpočíval se svou družinou v letech 1856 až 1881 hrabě Řehoř Ypsilanti – manžel majitelky hradu Veveří. Toto místo je dodnes pietně uchováváno tím způsobem, že se zachovává symbolický stůl nahrnutím zeminy. V poslední době jsou tam umístěny lavičky z přírodního materiálu a informační tabule. Místo se nachází těsně u cesty do Moravských Knínic a odbočky do naší obce. Roste tam ještě v té době zasazený strom „jírovec maďal“, lidově zvaný kaštan.

Lesní části po pravé straně se nazývají: V komínsku, U pracháren (vojenských), Ve staré seči, Nad borovičkami (tam na temenech tří kopců rostl a brzy z jara modře kvetl koniklec, který ale před lety úplně vymizel), Nad kejdovkou, U školky, V boří (tam v poslední době roste a kvete ještě koncem zimy lýkovec obecný), U jezevčích děr, Nad Petrovou kopajnou, Žlíbek, Ve smrčkách.

Přes kopec Babu vedla hlavní pěší cesta přes Řečkovice do Brna, kam většina našich otců chodila za prací. Tato cesta měla tyto části: Pláňavská cesta „Žlíbkem“ se spojila s cestou z „Boří“ a pokračovala „Na lužách“, kde se téměř po celý rok zdržovala voda v některých kalužích, potom „U boudy“, kde byla až do roku 1948 – kdy byla tato cesta opuštěna – letní restaurace pana Václava Plevače, dále potom na krátké náhorní rovině se říkalo „U obrázku“ – protože tam na velikém dubovém stromě byl zavěšen zasklený obrázek Panny Marie, dále cesta pokračovala „Pod borkami“ – tam byl v roce 1905 zastřelen hajný Richard Kučírek (dodnes stojí na onom místě kamenný pomník), a dále k „Eruptivě“ což jsou prachárny civilní patřící této firmě. Tam končí les a cesta jde dále mezi poli až do Řečkovic na tramvaj. Dnes už je cesta opuštěna, letní restaurace zrušena.

V lesích města Brna jsou poblíž naší obce místa nazývaná: V kuřimsku – tam je dodnes zachováno lesní hřiště, dále potom „U Marušky“ – tam je studánka, ve které je voda po celý rok, a měla tam být v dávné době zavražděna dívka jménem Maruška z Kuřimi, potom je „U zabitého“, „Na rovinách“, „Na Chochole“ – což je dávno vyhaslá sopka, a na kraji lesa mezi „Kuřimskem“ a „Maruškou“ je část lesa zvaný „Knězovo boří“, které snad patřilo kuřimské faře.ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obec Jinačovice je písemně poprvé zmíněna v roce 1358. V té době měla 11 stavení. Dnes je to menší klidná obec s 511 obyvateli. Uprostřed návsi najdete kapličku sv. Maří Magdalény, postavenou v roce 1854, celkově opravenou v roce 1997. Ke svátku Maří Magdalény 22.7. se konají každým rokem krojované hody. V těsné blízkosti obce se nachází přírodní park „Baba“ s nejvyššími body Velká Baba (446m) a Sychrov (458m). Křižovatka značených turistických cest v obci nabízí možnost přechodu do Kuřimi, České a Řečkovic, nebo vycházku do přírodního parku „Podkomorské lesy“ směrem k Veverské Bitýšce nebo Rozdrojovicím a Brněnské přehradě.

V obci je evidováno 219 adres. V obci není evidována žádná část obce ani ulice. Všechny adresy v obci mají PSČ 664 34. V obci je k trvalému pobytu přihlášeno 534 obyvatel, z toho je 235 mužů nad 15 let, 37 chlapců do 15 let, 223 žen nad 15 let, 39 dívek do 15 let.
(Stav k 7. 7. 2003)


Obec: JINAČOVICE

Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno-venkov

Region: Svratecko-Kuřimsko

Část regionu: Brno-Řečkovice

Obec s rozšířenou působností: Kuřim


Úřady:

pověřený úřad – Kuřim

stavební úřad – Kuřim

matriční úřad – Kuřim

finanční úřad – Brno-venkov

katastrální úřad – Tišnov

pozemkový úřad – Brno-venkov

celní úřad – Brno I

okresní soud – Brno-venkov

vojenská správa – Brno-venkov