Další mimořádná charitativní dílnička – kytičky pro MeToDěJe

Když nám do knihovny došla dubnová Maminka, byla tam i zmínka o občanském sdružení MeToDěj a odkaz na jejich webové stránky
http://www.os-metodej.cz/.

Tam jsem se dozvěděla, že sdružení hledá dobrovolníky pro šití kytiček. Ty se potom prodávají na různých akcích, jako jsou
předvánoční trhy, koncerty a podobně.

Návod na kytičky byl velmi podrobný a proto jsem se toho chytla a doma ušila 55 kytiček.

Napadlo mě oslovit maminky, které pomáhaly a pomáhají na jiných charitativních akcích v Jinačovicích. Ani jedna mi neodmítla, a tak
jsem s radostí mohla přijímat nádherné kytičky – co kus, to originál. Petra Hanáková vyrobila 19 kusů, Martin Stodůlková 12 kusů,
Dáša Bláhová 7 kusů, Lenka Kučerová 10 kusů a co víc, její starší syn vyrobil pro účely charitativního prodeje i originálního
mravence. Dáša kromě výroby nastříhala látku a tak jsem díky její pomoci mohla sešít dalších 27 kytiček. Všem tímto moc děkuji!!!
Občanskému sdružení MeToDěj jsem tedy mohla poslat 130 kytiček! Na základě e-mailů s vedením organizace jsem se dozvěděla, že jim
zásoby docházejí, proto budou rádi za kytičky i za jiné, ručně dělané věci. K zásilce kytiček jsem tedy přibalila i několik
zvířátek z filcu a zrcadélko. Tady se můžete podívat na fotky: (viz priloha)

A tady na návod, jak se kytičky šijí:
http://www.os-metodej.cz/images/navod_kyticky.jpg

Pokud budete mít zájem se do projektu zapojit, můžete mě kontaktovat.

Mravenec
Mravenec
Od_Dasi
Od_Dasi
Od_Lenky
Od_Lenky
Od_Martiny
Od_Martiny
Od_Petry
Od_Petry
Od_sarky
Od_sarky
Od_sarky_II.
Od_sarky_II.
Syn_pomaha
Syn_pomaha
vsechny_kyticky
vsechny_kyticky
zrcadlo
zrcadlo
zviratka_z_filcu
zviratka_z_filcu

A co je to ten MeToDěj? Název organizace je zkratkou slov: „Mezi Tolika Dětmi Jediný“.

OS METODĚJ je organizace, která vznikla na pomoc rodinám pacientů s metabolickým a jiným vzácným onemocněním.

Za tzv. „rare disease“ je považována nemoc, která postihne méně než 5 pacientů z 10 000, na světě je dosud známo 7 000 takových
onemocnění – většina z nich je dána geneticky.

Bývají nevyléčitelné a často i život ohrožující, včasná diagnóza a vhodná péče však mohou kvalitu a délku života výrazně ovlivnit.

Občanské sdružení METODĚJ se zaměřuje zejména na podporu dětí s metabolickým onemocněním, jejich rodin a metabolické jednotky
Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK.

Na webové stránce http://www.os-metodej.cz/ můžete najít více informací o této nemoci i
o dětských pacientech, můžete si přečíst o jejich nelehkých životních osudech a o tom, jak s osudem statečně bojují.

Dne 5. 12. 2010 proběhla akce pořádaná občanským sdružením METODĚJ za spolupráce pěveckého spolku Jasoň, na které byly draženy rukodělné výroy, na jejichž
výrobě jsme se podíleli i my v jinačovské knihovně. Originální mravenec od Honzíka Kučery byl vydražen za 400,-Kč!

Aukce a drobný prodej vynesly celkovou částku 11.000,- Kč, které byly na místě předány vedoucímu lékaři metabolické jednotky KDDL MUDr. Tomáši Honzíkovi a
staniční sestře Janě Pyskaté.

Od Občanského sdružení METODĚJ jsme také dostali krásnou PFku, na jejímž vytvoření se podíleli členové OS.