PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE RÁDU ČTENÁŘSKÉHO
Letos poprvé jsem měla možnost popasovat prvňáčky na rytíře řádu čtenářského. Pasování bylo domluveno se ZŠ v Rozdrojovicích,
kam dochází i některé děti z Jinačovic. Na akci s paní učitelkou dojelo osm dětí, pět druháčků a tři prvňáčci.


Nejdříve proběhla beseda o knihovnách a knihkupectvích, o knihách, o tom, jak čtou knihy nevidomí lidé. Dále se děti
dozvěděly zajímavosti o tom, čím si zakládají někteří lidé knihy či jak se škaredě ke knihám chovají. Také byly připraveny
ukázky nejrůznějších knih – knih zvukových, hmatových, látkových, plastových, umělohmotných, jezdících, vodotěsných a
podobně.


Po besedě následovalo tvoření, děti si mohly vystříhat obrázky zvířátek, vymalovat je, nalepit na papír a společně
zalaminovat. Vznikly tak moc pěkné obrázky na památku.


Poté následovalo samotné pasování. Děti v knihovně uvítala slavnostní fanfára –
http://www.youtube.com/watch?v=vJGkmfFuGZs&feature=related (prvních 16 vteřin).


Poté si postupně klekly na speciální „pasovací“ polštář, byl jim přečten slib Rytíře řádu čtenářského, a po jejich „TAK
SLIBUJI“ následovalo pasování se speciální rytířskou pasovací formulí. Po Natálce, Terezce a Danečkovi byla slavnostně
pasována i paní učitelka, Dáša Bláhová. Děti dostaly drobné dárky na památku z knihovny, záložku se svým čtenářským slibem,
pasovací glejt a nádherné knížky od ZŠ Rozdrojovice.


Myslím, že dnešní pasování, ač úplně první, se nám v příjemné komorní atmosféře velmi povedlo.090
090
091
091
092
092
093
093
094
094
095
095
096
096
097
097
098
098
099
099
100
100
101
101
108
108
112
112
113
113
114
114
115
115
120
120
121
121
122
122
123
123
124
124