Malování na chodníku, 9. 9. 2011
V náhradním termínu (protože v červnu to kvůli dovoleným neklaplo) jsme se sešli na známé akci, malování na chodníku. Z
bezpečnostních důvodů se malovalo na dvorku místní mateřské školky. Dostavilo se deset dětí a za svoje obrázky dostaly
losy do tomboly. Každé dítě vyhrálo cenu – puzzle, omalovánky, kvarteto a podobně. Akce se i přes nižší účast vydařila.

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
12a
12a
13
13
14
14
15
15