Charitativní prodej výrobků, 27. 11. 2011
V neděli 27. 11. 2011 probíhaly v Jinačovicích již tradiční akce – nejdříve vítání občánků a potom „Rozsvěcování vánočního
stromku“. Letos poprvé jsem se druhé akce také zúčastnila. Prodávala jsem nejrůznější výrobky z kreativních dílniček. Výrobky
jsem nabízela za dobrovolný příspěvek, veškeré peníze z pokladničky byly poslány na konto Makulky, dívenky s tzv.
nemocí motýlích křídel. Vybralo se nádherných 1575,-Kč. Tímto bych ráda poděkovala všem,
co přispěli a pomohli vybrat tuhle úžasnou částku. Dovoluji si Vám poděkovat i jménem Jany, maminky Makulky.


Více o Makulce, její životní příběh a boj s touto nemocí můžete najít na www.makulka.cz


Fotografie z prodeje:


dsc05335
dsc05335
dsc05336
dsc05336
dsc05337
dsc05337
dsc05338
dsc05338


Fotografie Makulky:


maku_foto2
maku_foto2
maku_foto3
maku_foto3
maku_foto4
maku_foto4
maku_foto5
maku_foto5