Pasování prvňáčků na rytíře rádu čtenářského, 8. 6. 2012
Tento rok jsem měla možnost podruhé popasovat prvňáčky na rytíře řádu čtenářského. Stejně jako vloni bylo pasování domluveno
se ZŠ v Rozdrojovicích. Na akci přijelo jedenáct prvňáčků s paní učitelkou.


Celá akce byla rozdělena na čtyři části: beseda, tvoření, čtení dětí a pasování.


Během besedy jsem dětem vykládala o tom, jaké různé druhy knížek máme, jak čtou knihy nevidomí lidé, nebo co jsou to
audioknihy. Povídali jsme si také o tom, jak škaredě se někdy čtenáři ke knihám chovají a také, čím vším si mohou neukáznění
čtenáři knihy zakládat. Dětem se líbilo povídání o bibliobusech a biblio-velbloudech.


Seznámila jsem je i s prací knihovnice. Ta jen nepůjčuje knihy, ale také po nocích přespává v knihovně, vydává se s dětmi o
půlnoci do lesa za strašidly, o víkendech na pochody po okolí, v knihovně kromě tvoření funguje i měnárna kartiček z obchodů
a podobně.


Poté následovalo krátké tvoření, děti si mohly na památku pomalovat a odnést krásné šnečí ulity.


Prvňáčci mi potom ukázali, jak se za ten necelý rok naučili číst, předčítali ze slabikáře pohádku a musím říct, že jim to
všem ohromně šlo a byli velmi šikovní.


Po čtení následovalo samotné pasování. Děti v knihovně uvítala slavnostní fanfára (prvních 16 vteřin) –
http://www.youtube.com/watch?v=vJGkmfFuGZs&feature=related.


V knihovně si děti postupně klekly na pasovací polštář a byl jim přečten slib Rytíře řádu čtenářského, který měl toto znění:
„Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček: budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského,
budu knihy opatrovat jako nejvzácnější poklady, budu je mít rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou.“
A poté, co dítě
řeklo „tak slibuji“, byla přečtena slavnostní pasovací řeč a hned nato bylo dítě pasováno, dostalo památeční diplom,
knihu od ZŠ Rozdrojovice a drobné odměny a sladkosti z knihovny. Znění slavnostní pasovací řeči bylo následující: „Ve
jménu pohádek, románů a básní, ve jménu literárních hrdinů a světů, spisovatelů a knihovníků tě dnes, 8. června 2012, tímto
mečem slavnostně pasuji na rytíře řádu čtenářského. Nechť je Ti kniha milým společníkem a moudrým rádcem a ty buď jejím
dobrým čtenářem a věrným ochráncem.“


Po pasování jsem od dětí a od jejich paní učitelky dostala jejich vlastnoručně vyrobené, několikametrové úžasné leporelo,
které mě ohromně překvapilo a potěšilo.


Dnešní pasování proběhlo v úplné pohodě a o spokojenosti dětí svědčí i to, že se jim z knihovny nechtělo vůbec domů a
„nejradši bychom tu zůstali napořád.“


O tom, že se akce líbíla nejen dětem, ale i paní učitelce, svědčí i tento dopis, který krátce po akci dorazil e-mailem:


Vážená paní knihovnice,


již druhý rok jsme se díky vaší spolupráci zúčastnili ve vaší knihovně akce „Pasování prvňáčků do řad čtenářů“.

Chtěla bych vám poděkovat za tuto velmi zdařilou akci, která pomáhá motivovat naše nejmenší ke knihám a čtenářství. Zdá se
být neuvěřitelné, že prvňáček, který na začátku školního roku pozná sotva několik písmenek, je schopen na konci školního
roku plynule číst ve větách. K tomu je zapotřebí motivace, jako je „Pasování do řádu čtenářského“, které ve vaší knihovně
proběhlo 8. 6. 2012.

Chtěla bych vyzdvihnout pečlivou přípravu paní knihovnice – vyzdobení knihovny, přípravu výtvarné aktivity, slavnostní průběh
aktu pasování s fanfárou, zajímavou besedu o knihách, přípravu diplomů a odměn.

Děti byly v knihovně rády a tak doufám, že se jim tento zážitek nesmazatelně vryje do paměti a do knihovny se budou rády
vracet- po celý život.

Za Základní školu Rozdrojovice Mgr.Dagmar BláhováZa milý dopis i za poskytnuté fotografie děkuji paní učitelce, Mgr. Dagmar Bláhové.
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07a
07a
08a
08a
09a
09a
10a
10a
11a
11a
12a
12a
13a
13a
14a
14a
15a
15a
16a
16a
17a
17a
18a
18a
19a
19a
20a
20a
21a
21a
22a
22a
23a
23a
24a
24a
25a
25a
26a
26a
27a
27a
28a
28a