Charitativní sbírka víček pro Sofinku, říjen 2012Od září probíhala sbírka víček z pet lahví pro nemocnou Sofinku z Kuřimi. Rodiče Sofinky mají slíbeno, že od nich firma
víčka odkoupí za cenu 5kč za 1kg.

Sbírka probíhala v knihovně a ve spolupráci s obecním úřade, vybralo se nakonec 9kg víček, což je cca 2300 kusů víček.
Protože pro stejnou dívenku probíhala sbírka i v ZŠ Hudcova v Medlánkách, připojili jsme se s naší sbírkou k této.

Všem, kdo přispěl, velmi děkuji.


1351415631524
1351415631524
1351415675077
1351415675077
1351415683717
1351415683717