Charitativní sbírka víček pro Sofinku, leden-prosinec 2013Také letos probíhala sbírka víček pro Sofinku z Kuřimi. Sbírka probíhala v knihovně a ve spolupráci s obecním úřadem,
vybralo se nakonec 32 kg víček, což jsou tři velké pytle na odpadky. Protože pro stejnou dívenku probíhala sbírka i v ZŠ
Hudcova v Medlánkách, připojili jsme se s naší sbírkou k této.

Všem, kdo přispěl, velmi děkuji. Sbírka je aktivní i nadále, víčka se mohou nosit do knihovny neustále.