REVIZE V KNIHOVNĚ, 2.-3. 3. 2017
Ve dnech 2. a 3. března 2017 proběhla v knihovně revize, kterou přijely udělat milé, sympatické a šikovné kolegyně
z Městské knihovny v Kuřimi.

V pátek jsem byla přítomná revizi i já.

Výsledek revize je takový, že od poslední revize v roce 2012 chybí 10 knih, přičemž u 8 to vypadá jako chybně provedený
odpis z minule, dvě „ztracené“ knihy jsou zatím velkou záhadou. Ale i tak je výsledek revize výborný.

Během revize došlo také k návrhu knih k odpisu. Odepsalo se jich 310 kusů. Tyto knihy byly po zbytek roku 2017 nabízeny
zdarma čtenářům (i nečtenářům) v knihovně k rozebrání, rovněž jsem je nabídla místní mateřské škole, několik beden knih
se odvezlo na vyžádání zájemcům do Brna, knihy se nabízely během Rozsvěcení vánočního stromu. Koncem roku 2017 byly
knihy, o které již nebyl zájem, zlikvidovány.

Další revize čeká knihovnu v roce 2022.
Během revize byl čas i na občerstvení a malou relaxaci v našem novém vaku.1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7