První mimořádná kreativní dílnička, 14. 9. 2018

U příležitosti 660. výročí od první písemné zmínky o naší obci uspořádala Obecní knihovna Jinačovice ve spolupráci
s Obcí Jinačovice kreativní dílničku pro děti.

Ty měly za úkol navrhnout a namalovat znak obce. Malovaly buď na papír nebo na hedvábí. Hedvábné obrázky se nechaly zaschnout a
papírové se zalaminovaly a vytvořila se z nich skutečně krásná vlaječka.

Zúčastnilo se 8 dětí za doprovodu 4 dospělých. Každé z dětí pak dostalo krásnou odměnu od knihovny i od obce (knihu,
nafukovací balónek, drobnost dle vlastního výběru).

Kdo nestihl svou účast, nemusí truchlit, tato stejná dílnička se bude konat ještě v pátek 12. října 2018 od 17 hodin,
opět s odměnou pro všechny zúčastněné výtvarníky.
Všechny znaky budou vyfoceny a vystaveny na FB knihovny, a všichni zájemci budou moci posílat hlasy nejzdařilejšímu znaku.

Autor(ka) tohoto znaku dostane pěknou odměnu.

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14