Panoráma Historie, současnost a atributy obce

Panel č. 5
Něco málo o historii obce Jinačovice

První písemná zmínka o naší obci pochází z roku 1358, kdy je Hereš z Lelekovic postoupil markraběti Janovi. V té době měla
obec 11 stavení. Je však nepochybné, že ves existovala již před tímto rokem, nejsme však podle současného stavu vědomostí
schopni určit, odkdy byly Jinačovice osídleny. Po polovině 15. století připadly k hradu Veveří a součástí veverského panství
zůstaly až do zániku feudalismu.

Z tzv. domovní daně z roku 1668 se dozvídáme, že obec má 19 domů, rektifikační akta z r. 1749 uvádí 22 domů, dle
tereziánského katastru z r. 1754 má obec 31 domů. Josefínský katastr z r. 1788 eviduje v obci 38 domů, v roce 1820 tu bylo
45 domů. Podle Stabilního katastru z r. 1826 má obec 47 domovních čísel, spolu s hospodářskými budovami (chlévy a stodoly)
bylo ve vsi celkem 59 staveb; ze sčítání lidu z roku 1921 vyplývá, že zde stálo 87 domů, následující roky to vypadá
následovně:


– rok 1948 – 142 domů,

– rok 1975 – 165 domů,

– rok 1980 – 178 domů,

– rok 1989 – 189 domů,

– rok 2011 – 234 domů.


Počty obyvatel, tak jak byly zjištěny při sčítáních lidu:


– v roce 1850 – 307 obyvatel,

– v roce 1857 – 311 obyvatel,

– v roce 1869 – 322 obyvatel,

– v roce 1880 – 370 obyvatel,

– v roce 1900 – 436 obyvatel,

– v roce 1910 – 491 obyvatel,

– v roce 1921 – 531 obyvatel,

– v roce 1930 – 654 obyvatel,

– v roce 1948 – 576 obyvatel,

– v roce 1961 – 643 obyvatel,

– v roce 1970 – 584 obyvatel,

– v roce 1975 – 565 obyvatel,

– v roce 1976 – 563 obyvatel,

– v roce 1977 – 544 obyvatel,

– v roce 1978 – 551 obyvatel,

– v roce 1979 – 542 obyvatel,

– v roce 1980 – 530 obyvatel,

– v roce 1985 – 475 obyvatel,

– v roce 1989 – 489 obyvatel,

– v roce 1998 – 507 obyvatel,

– v roce 2001 – 528 obyvatel,

– v roce 2002 – 530 obyvatel,

– v roce 2003 – 539 obyvatel,

– v roce 2006 – 556 obyvatel,

– začátkem roku 2012 to bylo 615 obyvatel.Název obce

První název obce se připomíná z roku 1354 jako Nynaczovice. Podle pověsti vznikla obec v dávných dobách, kdy v těchto
končinách zabloudila pánská dcerka jménem „Nyna“. Poddaní, kteří ji zde nalezli, dostali z vděčnosti darem od jejího otce
pozemky v tomto místě a svolení postavit si zde domky. A oni potom na počest toho děvčete dali osadě jméno „Nynaczowicie“.


Podle Knihy vydané pro Čechy, jejímž autorem je Profos a která je uložena v brněnském městském archívu, je název obce
odvozen od mužského jména „JINA“. Původní název „Nynaczowicie“ byl během doby změněn na „Inačovice“ a od 1. 1. 1925 je
úřední název obce „Jinačovice“.

Během protektorátu „Čechy a Morava“ v letech 1939-1945 byla obec označena jako „Gemeinde Jinatschowitz“.


nemecky_napsane_Jinacovice
nemecky_napsane_Jinacovice plná velikost


Současnost

Dnes je to menší klidná obec. Uprostřed návsi najdete kapličku sv. Maří Magdalény, postavenou v roce 1854 na místě starší
dřevěné předchůdkyně, celkově opravenou v roce 1997. Ke svátku Maří Magdalény 22. 7. se konají každoročně krojované hody.


V obci je evidováno 234 čísel popisných. Obec nemá místní části ani ulice. Všechny adresy v obci mají PSČ 664 34. V obci je
hlášeno k trvalému pobytu 615 obyvatel ( Stav k 1. 1. 2012).Poloha obce

Naše obec je rozložena kolem silnice vedoucí z Brna do Kuřimi, severozápadním směrem od Brna, v nadmořské výšce 303,44 m,
vzdálena od středu Brna na 15 km a od Kníniček 5 km, ze dvou stran je lemována zalesněným táhlým kopcovitým terénem, kde
nejvyšší kopec z levé strany je „Trnůvka“, vysoký 441 m a porostlý převážně jehličnatým lesem, a na pravé straně je
nejvyšší kopec „Baba“, vysoký 446 m s porostem převážně listnatým. Rozloha obce je 6,15 km².Atributy obce
1)
Historická pečeť obce. Písmena P.D.G. (Peczet diediny Ginaczowics) znamenají Pečet dědiny Jinačovic, na pečeti znak radlice
a krojidla (vyobrazeném spíše jako nůž) a dvěma rozetami. Připomínku historické pečeti nalezneme I v návrhu jinačovického
obecního znaku.
2)
Znak obce. Dělený štít, nahoře stříbrno-červeně polcený, vpravo krojidlo s radlicí, obojí modré, krojidlo postavené
hrotem dolů, radlice hrotem nahoru, vlevo zlatý pohár s víkem, v modrém poli červeno-stříbrně šachované orlí křídlo. Z
návrhu znaku obce vychází I jednodušeji komponovaná návrh obecní vlajky.
3)
Vlajka obce. List tvoří čtyři svislé pruhy, modrý, červenobíle šachovaný, modrý a červený v poměru 1:1:1:3. V
červeném vlajícím pruhu žlutý pohár s víkem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.Zdroje: F. A. Slavík, Brněnský okrej – VM, Brno 1897, s. 33, 116
Nejstarsi_fotka_obce_1890
Nejstarsi_fotka_obce_1890
plná velikost
Inacovice_1925
Inacovice_1925
plná velikost
Jinacovice_1932-1935
Jinacovice_1932-1935
plná velikost
Jinacovice_1
Jinacovice_1
plná velikost
Jinacovice_2
Jinacovice_2
plná velikost
Jinacovice_3
Jinacovice_3
plná velikost