Pasování prvňáčků v knihovně
Již několik let probíhá v knihovnách akce, nazvaná „Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského“. V jinačovské knihovně
letos proběhlo pasování poprvé. Po velmi úspěšné Noci s Andersenem jsme se rozhodli zapojit se i do tohoto projektu a pokud
to bude možné, pasování pravidelně opakovat.


O svém čtenářském umění mě do knihovny přijeli přesvědčit prvňáčci ze ZŠ Rozdrojovice, za doprovodu druháků a paní učitelky.


Akce se konala v pátek 6. května 2011 v čítárně knihovny. Nejdřív byla pro děti připravena knihovnická beseda, po ní
následovalo kreativní tvoření, a pak už mohl začít samotný slavnostní akt. Ten se odehrával v knihovně, kam děti vstoupily
za zvuku slavnostních fanfár. Poté, co jim byl přečten rytířský slib, byly děti mečem popasovány na čtenáře. Od knihovnice
dostaly pasovací glejt, drobné dárky a upomínkové předměty, od školy mají na památku nádherné knihy.


Pasování se nám velice vydařilo, probíhalo v příjemné komorní atmosféře a nepostrádalo slavnostní ráz.


Více o akcích v knihovně se můžete dočíst na nových webových stránkách: http://www.knihovna.jinacovice.cz/


Za Obecní knihovnu Jinačovice napsala Šárka OndruškováZLOBICE, noviny pro Kuřim a okolí. Číslo 6. Ročník 18. Červen 2011