NaDohled 1 – soutěže (duben 2015)

Vyhodnocení soutěže z 1. čísla (1. ročník)
V minulém čísle jsme se ptali, jaký nápis můžeme najít na pietním místě „U Rumunů“ a kolik obětí je zde uloženo.


Správná odpověď byla: „Na pomníčku je nápis „Čest rumunským vojínům 1945“, pochováni zde jsou tři rumunští vojáci“.


Z došlých odpovědí byla vylosována odpověď Klárky Machotkové (6 let) z Kuřimi. Výherkyni gratuluji, bude ji předána pěkná
knižní odměna.