NaDohled 2 – soutěže (červenec-srpen 2015)

Vyhodnocení soutěže z 3. čísla (1. ročník)
V minulém čísle měly děti za úkol, zkusit si tipnout, kolik měla naše obec přihlášených obyvatel ke dni 1. 1. 2015 a také,
kolik zde bylo ke stejnému datu celkem domů (tj. poslední číslo popisné).


Bohužel nemohl být oceněn nikdo, nedošla nám žádná odpověď. Tak snad příště… 🙂