Jinačovický Zpravodaj – soutěže (rok 2014-2015)

Vyhodnocení soutěže ze 4. čísla (2. ročník)
V soutěži byla tato otázka: Jaká teplota byla naměřena v Jinačovicích dne 11. února 1929?


Správnou odpověď: „Bylo naměřeno -38,8°C“ nám zaslali Anna Kučerová (14 let), Iveta Bartáková (12 let) a Simona Bartáková
(9 let), všechny z Jinačovic. Výherkyním gratulujeme! V knihovně již převzaly pěkné knihy, financované Obcí Jinačovice,
vlaječku se znakem Jinačovic.