Druhá populárně-naučná stezka, 1. 10. 2011
První říjnový den jsme se opět setkali, abychom společně poznávali krásy Jinačovic a nejbližšího okolí. Tentokrát na stezku
přišlo 16 dětí ve věku od tří do třinácti let a 9 dospělých.


První zastávkou byla památná lípa nad hřištěm. Děti zde měly k sobě správně přiřadit obrázky stromů a listů, dospělí museli
odhadnout, jak je lípa přibližně stará (120 let) a jak je vysoká (18 metrů).


O pár metrů níže jsme se mohli podívat na pískovcovou plastiku „Světlo mého učitele“, dílo pana Laca Garaje, který v obci
několik let bydlel a před nedávnem se odstěhoval, a sochu obci odprodal.


Potom jsme šli údolím (zezadu) kolem čističky odpadních vod. Aby si děti zapamatovaly, co mimo jiné čistička čistí, přečetla
jsem jim knihu „Kdo to je, kdo to je, kdo ten záchod blokuje?“, děti pak v rámci soutěže měly napsat co nejvíce zvířátek, v knize uvedených.


U samotné budovy čističky soutěžili rodiče, kolik čistička a celá kanalizace stála a jak je dlouhá.


Potom jsme šli sbírat kaštany a proběhla další – rodinná – soutěž, kdy rodinné týmy měly poznat stopy zvířat z obrázků.


Před bažantnicí jsem dětem ukazovala obrázky a fotky zvířat, které tu žijí a nebo žily (divoké prase, bažanti, mufloni), za
plotem bažantnice nás i velké stádo čítající několik desítek muflonů čekalo. Potom jsme došli ke studánce, kde v okolí byla
schována plastová vajíčka. Uvnitř byla sladkost a „skořápka“ nám sloužila na menší lesní tvoření (štěrchátko).


Zlatým hřebem potom bylo prozkoumání podzemní štoly, která sloužila za války k úkrytu jinačovských občanů. Za svitu baterky
zde vždy dvě děti s průvodcem mohly obdivovat „jinačovskou Madonu“ neznámého autora, a taky jednoho malého netopýrka (který
ovšem některé z nás pořádně prohnal :o)


V samotném závěru jsem vybrala nejlepší jméno pro maskota stezek, a sice „Jináček“ a odměnila autorky jména.


Počasí bylo nádherné, stezka se opět časově protáhla, ale myslím, že všichni odcházeli domů sice unavení, ale i velmi
spokojení.

0200
0200
0201
0201
0202
0202
0204
0204
0205
0205
0206
0206
0207
0207
0208
0208
0209
0209
0210
0210
0211
0211
0212
0212
0213
0213
0214
0214
0215
0215
0216
0216
0217
0217
0218
0218
0219
0219
0220
0220
0221
0221
0223
0223
0224
0224
0225
0225
0226
0226
0227
0227
0228
0228
0229
0229
0230
0230
0231
0231
0232
0232
0233
0233
0234
0234
0235
0235
0236
0236
0300
0300
0301
0301
0302
0302
0303
0303
0304
0304
0311
0311
0312
0312
0313
0313
0314
0314
0320
0320
0321
0321