Pátá populárně-naučná stezka, 19. 5. 2012
Na letošní druhou stezku se dostavilo 13 dětí ve věku od tří do čtrnácti let za doprovodu sedmi dospělých.


Rodiče hned na začátku stezky dostali české obrázkové přísloví a jejich úkolem bylo napsat jejich přesné znění. Úkol vypadal
asi takto.


Odměna byla slíbena tomu, kdo bude mít nejvíce správných odpovědí.


Sraz v 9.30 od knihovny nějak neklapl, vyrazili jsme později a proto jsme museli hned od začátku nabrat rychlejší tempo. K
tomu jsme děti motivovali tím, že jsme rozhazovali obrázkové kartičky a děti je měly sbírat a tím pádem se snažily být pořád
vepředu. Nejlepší sběratel kartiček byl Vítek Černý, zpočátku neměl kartičky nikdo jiný, než jenom on.


První zastávka byla u tzv. Kulaťáku. Tam se děti i rodiče dozvěděli něco o historii tohoto místa a provedli jsme společné
focení. Také jsme měli možnost zjistit, jak se v Kulaťáku rozléhají výstřely (i když “jen” ze startovní pistole). Břeťa Bém
nám také řekl, jak měl být Kulaťák ke konci války zničený, ale jak se to nepovedlo – oblouk má proto dobře viditelné díry po
ostřelování.


Od Kulaťáku jsme šli přes louku, kde dostaly děti za úkol natrhat kytičku. Po lesní cestě jsme se potom dostali až ke
studánce. Nedaleko od ní schovala “lízátková víla” sladkosti a děti je musely najít.


Odtud jsme došli k pomníčku, který je zde na památku tragické smrti dvou letců, Jiřího Tvrdoně a Ivana Rozy. Ti se zde s
letadlem zřítili 23. října 1954. Zde jsme nechali kytičku, kterou děti na louce natrhaly. Dle pamětníků se ozvala velká rána,
která přilákala občany obce. Když doběhli k vraku, uviděli, že nedaleko letadla ležela paže se šroubovákem, kterak se zřejmě
jeden z letců snažil něco na letadle během letu opravit. Dále pamětníci uváděli, že letadlo potom bylo vytažené pomocí lan
nahoru na kopec. A jaké to je, vytahovat letadlo, si děti mohly vyzkoušet na vlastní kůži, když Břeťa simuloval letadlo a
děti ho tahaly do kopce, i když se mu křídla neustále zasekávala o stromy J.


Cestou lesem se ztratilo jedno z trojčat. Maminka si nebyla jistá, jestli je klučina na začátku či na konci naší “party”,
jaké proto muselo být její překvapení, když Milošek dojel na koni J neboť ho našel jeden z lesníků, pracující na stahování
dřeva a odvedl (odvezl) ho za námi.


Z lesa jsme došli na místo, odkud byl nádherný výhled na Rozdrojovice a na Brněnskou přehradu. Mladší děti si zde daly
svačinu, starší učil Břeťa práci s buzolou a odhad vzdáleností. Pro všechny děti tu nechal “lentilkový skřítek” lentilky v
lese, děti si je opět musely najít.


Odsud jsme se dostali lesem k pomníčku Josefa Drápala, který zde zemřel tragickou smrtí 23. 12. 1942 a na jehož pomníčku
čteme “kamarádu kamarádi”.


Hlavním bodem naší výpravy byla tzv. Myslivecká chata. Čekal tam na nás pan Novotný, který děti po chatě provedl a popovídal
něco o její historii. Zároveň nám taky připravil ohniště, takže jsme mohli opékat špekáčky, na to se děti těšily celou cestu.
Pane Novotný, děkujeme!


A zatímco Břeťa učil starší děti uzly, já učila mladší děti topografické a dopravní značky a vlajky. Rodiné týmy se potom
snažily přiřadit k listům názvy stromů, v této soutěži excelovala rodina Michalova, kluci i s tatínkem byli moc šikovní a
úkol splnili bez jediné chyby.


Zároveň jsem vyhlásila výsledky soutěže rodičů: nejlepší byl Martin Černý, potom pan Nejezchleba, na třetím a čtvrtém místě
se umístil pan Michal a paní Křenková. Vítěz dostal knihu, ale protože se přiznal, že kvíz znal z internetu, předal svou
cenu “druhému” panu Nejezchlebovi, pan Černý obdržel létající talíř a ostatní cenu útěchy – lízátka pro děti.


Pro všechny děti byl nachystán vzkaz v morseovce, který je přivedl až k hledání malého pokladu, a to bylo velké vajíčko s
bonbony pro všechny děti.


A odtud už jsme odcházeli k vodárně a lesem a po polních cestách domů. Po cestě si kluci hráli na teroristy a neustále kolem
nás běhali s klacky a pokřikem. Bylo vidět, že je stezka nezmohla :o)


Celkově se nám vycházka velmi dobře vydařila, bylo nádherné počasí, děti byly hodné a bylo to moc prima.


A tady jsou správné odpovědi k obrázkovému kvízu:


1. Láska hory přenáší

2. Sytý hladovému nevěří

3. Lež má krátké nohy

4. Stokrát nic umořilo vola

5. Mluviti stříbro, mlčeti zlato

6. Po bitvě je každý generál

7. Co oči nevidí, to srdce nebolí

8. Ranní ptáče dál doskáče

9. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne

10. Bez peněz do hospody nelez

11. Mezi slepými jednooký králem

12. Kam čert nemůže, nastrčí ženskou.

13. Když se dva perou, třetí se směje.

14. Ráno moudřejší večera.

15. Tichá voda břehy mele.

16. Darovanému koni na zuby nekoukej

17. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej100
100
102
102
103
103
104
104
108
108
109
109
110
110
111
111
113
113
114
114
115
115
116
116
117
117
118
118
119
119
122
122
123
123
125
125
126
126
127
127
128
128
129
129
131
131
140
140
141
141
145
145
146
146
150
150
152
152
154
154
155
155
156
156
157
157
158
158
160
160
161
161
162
162
163
163
164
164
165
165
170
170
171
171
172
172
180
180
181
181
185
185
186
186
187
187
189
189
190
190