Velké dobrodružství v malé knihovně, aneb na velikosti nezáleží…
V sobotu 18. května 2013 se sešlo 16 dětí ve věku od 4,5 do 14 let v knihovně, aby strávily odpoledne a večer tvořením,
zpěvem a dobrodružstvím.


Účast na této akci byla odměnou pro děti, které měly největší účast na populárně-naučných stezkách, pořádaných od roku 2011
do roku 2013 v Obecní knihovně Jinačovice. Akce částečně nahradila známou Noc s Andersenem, protože v oficiálním termínu
akce jsem se spolupodílela na Noci s Andersenem v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, která mě zaměstnává.


Na samotném začátku akce si děti před knihovnou musely najít na zemi svoje jméno, poté dostaly speciální „pas“ a hned potom
v čítárně tvořily – malovaly na textilní tašky a také vyráběly sovičky ze smrštovací fólie.


Hráli jsme také různé hry, ať už „o jednu židli méně“ nebo „hlava, ramena, kolena, palce“. Během toho, co se sovičky zapékaly
v troubě, děti zpívaly a tancovaly za doprovodu kytary.


Potom následoval program, který byl mimořádný tím, že si ho vymýšleli rodiče dětí, které se akce účastnily. Podle předem
stanoveného harmonogramu jsme obcházeli domácnosti a na děti tu čekal rozmanitý a veselý program.


Nejdříve tu byla dětská párty s občerstvením a soutěž s házením míčků na cíl a také závod v běhu. Následoval velký skákací
hrad, z kterého byly děti naprosto unešené. U další rodiny to byla opičí stezka se skluzavkou, trampolínou, tunelem, slalomem
a provazovým žebříkem, vše zakončeno muffiny a drobnými odměnami pro děti. Následoval mírný kopec, děti trochu protestovaly,
že jsou unavené, a tak uvítaly klidové aktivity, jako jsou tzv. busy bags – pytlíky proti nudě. I když největší zájem byl o
to, kdo vleze pejskovi do boudy. V poslední domácnosti nás čekal precizně připravený úkol, kdy děti musely procházet
stanovenou trasu s kroužkem v ruce, navlečeným na provaze (takže se nemohly předbíhat a byly nuceny např. lézt pod stolem,
přelézat přes pytle a podobně). Ti nejmenší se třásli strachem před černým čarodějem, a všichni společně potom kouzelnými
klíči, posbíranými korálky a společnou písničkou osvobodili začarovanou princeznu, která jim za to darovala truhlu s
pokladem. Poklad tvořily tématické Čtyřlístky, neboť úvodní komiks se jmenoval „Noc s Andersenem“. Šestou domácnost jsme
nenavštívili, protože tatínek nechystal program doma, ale připravil pro všechny táborák u čističky odpadních vod, která byla
cílem naší akce. Jestli se vám zdá, že jsme domácností prošli málo, je nutné vzít v potaz, že jsem na akci měla jedna
trojčata, jedna dvojčata a tři sourozenecké dvojice…


U čističky odpadních vod, i když se to podle názvu nezdá, je takové pěkné romantické zákoutí a také rozložitý strom, který
děti lákal k neustálému lezení a rozmanitý terén, kde se děti opravdu plnohodnotně vyblbly. Na děti tu čekala stezka odvahy.
Se zavázanýma očima musely jít po zvuku bubínku a po cestě plnit úkoly – vypít nechutný lektvar, sníst muší nožku nebo
shnilou žížalku, přičichnout k netopýřím játrům, sáhnout na žabí mozek, projít místem, kde je ohrožovali létající havrani…
a kdo všechno přežil ve zdraví, byl na konci pasován na velkého jinačovského hrdinu.


Po adrenalinové části následovalo zklidnění u táboráků i s rodiči, kteří mezitím k táboráku došli. Po táboráku byla
připravená rodinná soutěž na znalosti hlášek z pohádek. Již skoro potmě hledaly děti v trávě drobné odměny, a potom s
rodiči a s baterkami hledaly na blízkém kopci ukrytý poklad, velké plyšové pandy, které ještě navíc měly na krku cedulky se
jmény, takže probíhalo veselé halekání typu: „Mám Patrika, kde je Patrik, nemáte někdo Moničku?“ „Halóooo, kdo má Markétku,
my tu máme Zuzanku“
… Naštěstí se dostalo na všechny a myslím, že děti byly skutečně spokojené, což bylo poznat i podle
toho, jak se každé ke svému plyšáčkovi tisklo. Následoval velmi malý komorní ohňostroj a poté i shoření lampionu štěstí (to
se nám stalo již na Noci s Andersenem r. 2010).


A jak se dětem akce líbila? Možná za vše hovoří SMSka od jedné maminky, která mi po akci došla: “…Vítek nadšený, řadí to ke
dnům v životě, které zato stojí žít – jeho narozeniny, Vánoce, svátek, velikonoční pondělí a dnešek.“


Děkuji všem rodičům, kteří se na akci podíleli, a také Obci Jinačovice a paní starostce, za finanční zajištění akce.


Za obecní knihovnu Jinačovice, Šárka Ondrušková

www.jinacovice.cz/knihovna


Více fotek z akce: http://www.knihovna.jinacovice.cz/andersen/2013_1/01_Cerny_rytir
01_Cerny_rytir
02_Plnime_ukoly
02_Plnime_ukoly
03_Zachran_princezny
03_Zachran_princezny
04_Vsichni_pred_knihovnou
04_Vsichni_pred_knihovnou
05_Skakaci_hrad_byl_super
05_Skakaci_hrad_byl_super
 ZLOBICE, noviny pro Kuřim a okolí. Číslo 6. Ročník 20. Červen 2013