Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2019

ROČNÍ STATISTIKA:

Celkový počet registrovaných čtenářů v knihovně za rok 2019 je 66, (v roce 2018 bylo 63), počet čtenářů s aktuálně zaplacenou registrací: 48.

Za celý rok proběhlo 785 návštěv (v roce 2018  742).

Uskutečnilo se 1083 výpůjček (v roce 2018 to bylo 1105 výpůjček).

Kompletní Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2019 je k disozici v PDF.